GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KATALOĞU

 

ZORUNLU DERSLER

I. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY101

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

4

AKMY103

Yönetim Bilimleri

3

0

3

4

AKMY105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

4

AKMY107

Sosyoloji

3

0

3

4

AİŞLT109

İşletme ve Ekonomi Matematiği-I

3

0

3

4

AYDBİ101

İngilizce-I

2

0

2

2

ATÜRK101

Türk Dili-I

2

0

2

2

AGOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

ATDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi-I

1

0

1

1

Toplam

 

24

1

23

30

 

II. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY102

Kamu Yönetimine Giriş

3

0

3

4

AKMY104

Medeni Hukuk 

3

0

3

3

AİŞLT113

İşletme Bilimine Giriş

3

0

3

4

AKMY106

Anayasa Hukuku

3

0

3

4

AKMY108

Siyaset Teorisi

3

0

3

3

AYDBİ102

İngilizce-II

2

0

2

2

ATÜRK102

Türk Dili-II

2

0

2

2

ATDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi-II

1

2

2

2

AGME100

Genel ve Mesleki Etik

2

0

2

2

Toplam

 

25

2

26

30

 

III. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY201

Türkiye’de Siyasal Yaşam I

3

0

3

5

AKMY203

Siyasi Düşünceler Tarihi I

3

0

3

5

AKMY205

İdare Hukuku

3

0

3

4

AKMY207

Türk Yönetim Tarihi

3

0

3

4

AAİİT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

AEKON101

Ekonomiye Giriş I

3

0

3

5

AKMY225

Osmanlı Tarihi

3

0

3

5

Toplam

 

20

0

20

30

 

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY202

Kentleşme Politikası ve Çevre Sorunları

3

0

3

5

AKMY204

Siyasi Düşünceler Tarihi II

3

0

3

5

AKMY206

Türkiye’de Siyasal Yaşam II

3

0

3

4

AKMY208

Çağdaş Siyasal Akımlar

3

0

3

5

AEKON102

Ekonomiye Giriş II

3

0

3

4

AKMY214

Uluslararası Hukuk

3

0

3

5

AAİİT202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Toplam

 

20

0

20

30

 

V. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY301

Vergi Hukuku

3

0

3

5

AKMY305

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

3

0

3

5

AKMY307

Araştırma Metotları

3

0

3

5

AKMY309

Kent Sosyolojisi

3

0

3

5

AKMY311

Kamu Maliyesi

3

0

3

5

AKMY***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY302

Personel Yönetimi

3

0

3

5

AKMY304

Demokrasi ve İnsan Hakları

3

0

3

5

AKMY306

Ticaret Hukuku

3

0

3

5

AKMY308

Seminer

0

2

2

3

AKMY310

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

3

5

AINF398

Etkinliklere Katılım

0

1

1

2

AKMY***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

VII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY401

Yerel Yönetimler

3

0

3

5

AKMY403

Borçlar Hukuku

3

0

3

5

AKMY405

Kamu Yönetiminde Denetim

3

0

3

5

AKMY407

Kamu Politikaları

3

0

3

5

AKMY***

Seçmeli Ders-I

3

0

3

5

AKMY***

Seçmeli Ders-II

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

VIII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY402

Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

5

AKMY404

Çevre Hukuku ve Çevre Sorunları

3

0

3

5

AKMY406

Bürokrasi ve Sorunları

3

0

3

5

AKMY408

Türk Dış Politikası

3

0

3

5

AKMY***

Seçmeli Ders-I

3

0

3

5

AKMY***

Seçmeli Ders-II

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 

V. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY321

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

3

0

3

5

AKMY323

Kent Tarihi ve Kentleşme

3

0

3

5

AKMY325

Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim

3

0

3

5

 

VI. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY322

Kamu Yönetimi, Siyaset ve Etik

3

0

3

5

AKMY324

Terörizm ve Siyaset

3

0

3

5

AEKON192

Makro Ekonomiye Giriş

3

0

3

5

 

VII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AKMY421

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

3

0

3

5

AKMY423

Kamu Politikaları

3

0

3

5

AKMY425

Avrupa Tarihi

3

0

3

5

AKMY427

Türkiye AB İlişkileri

3

0

3

5

AKMY429

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

3

5

AKMY431

Dünya Ekonomisi

3

0

3

5

AKMY433

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

5

AKMY435

Mesleki İngilizce I

3

0

3

5

 

VIII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AKMY422

Siyasal İletişim

3

0

3

5

AKMY424

Uluslararası İktisat

3

0

3

5

AKMY426

Bölgesel Kalkınma Ajansları

3

0

3

5

AKMY428

AB Hukuku

3

0

3

5

AKMY430

Mesleki İngilizce-II

3

0

3

5

AKMY432

Karşılaştırmalı Kent Yönetimi

3

0

3

5

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

 

 

AKMY101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0)3 AKTS:4

Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri.

 

 

AKMY103 Yönetim Bilimleri (3-0)3 AKTS:4

Genel hatlarıyla kamu yönetimi ve özel yönetim ayrımı, devlet kavramı ve devletin unsurları, kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeylerdeki bürokratik örgütlenme anlayışı ve uygulamaları, kamu yararı ve kamusal hizmet yaklaşımları, memurluk, kamu görevliliği ve kamu hizmeti, küreselleşmenin kamu yönetimine etkileri; postmodernizm ve kamu yönetimi ilişkisi, kamu yönetiminde yeni gelişmeler ile yeni teknikler ve bunların uygulanabilirlikleri.

 

 

AKMY105 Hukukun Temel Kavramları (3-0)3 AKTS:4

Hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda hukukun yerini ve önemini tespit etmek, hukukun uygulanması, hukuk veya kanun boşlukları, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri ve işlevleri, hukukun uygulanmasındaki yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi, hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.

 

 

AKMY107 Sosyoloji (3-0)3 AKTS:4

Sosyolojik Perspektif, Sosyolojik Araştırma Yöntemleri, Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk, Tabakalaşma ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam, Devlet, Hükümet ve Politik Güç, Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.   

 

 

AİŞLT109 İşletme ve Ekonomi Matematiği (3-0)3 AKTS:4

Öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek için işletme ile ilgili problemlerin matematiksel çözüm modellerinin kurulması ve çözümlenmesi. Basit faiz, maliyet ve kar/zarar hesaplamaları.

 

 

AYDBİ101 İngilizce-I (2-0)2 AKTS:2

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri.

 

 

 

ATÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 AKTS:2

Yeryüzündeki Diller. Dil aileleri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin yayılma alanları. Noktalama işaretleri. Yazım kuralları. Dilekçe. Türkçenin ses özellikleri. Türkçede ses olayları. Yazılı anlatım. Anı türü.

 

 

AGOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS: 1

Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antrenman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

 

ATDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1 AKTS: 1

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

 

 

II. YARIYIL

 

 

AKMY102 Kamu Yönetimine Giriş (3-0)3 AKTS:4

Yönetişim kavramı, yönetimine kamu bürokrasisinin temel sorunları, kamu yönetiminde etik sorunlar ve yönetsel yozlaşma, sivil toplum ve kamusal alan etkileşimi, yeni kamu işletmeciliği ve yeni kamu yönetimi hareketi, küreselleşme sürecinde modern ulus devlet ve kamu yönetimi, kamu tercihi kavramı, e-devlet uygulamaları ve kamu yönetimine etkileri, Türk kamu yönetimi‟nin anayasal ilkeleri ve bugünkü yapısal ve işlevsel durumu, genel değerlendirme ve sonuç.

 

 

AKMY104 Medeni Hukuk (3-0)3 AKTS:4

Bu ders baslıca beş bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kilsilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenir. Bu ders kapsamında ayrıca mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği konuları incelemektedir. Ayrıca bu ders kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır.

 

 

AİŞLT113 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 AKTS:4

İşletmenin üretim finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, halkla ilişkiler.

 

 

AKMY106 Anayasa Hukuku (3-0)3 AKTS:4

Anayasacılık kavramı. Devletin -kurgusal- unsurları: egemenlik, ulus ve vatan. Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi: asli ve tali kurucu iktidar. Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri I. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri II. Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri I. Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri II. Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri III. 1982 Anayasası rejimi I. 1982 Anayasası rejimi II. 1982 Anayasası rejimi III.

 

 

AKMY108 Siyaset Teorisi (3-0)3 AKTS:3

Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar; siyasi kuramın tarihi gelişimi. Fransız devriminden sonra oluşan kavramlar, temalar ve ideolojiler. Ana düşünürler ve bunların özgürlük, demokrasi, seçim, temsil gibi ana konularda ilgileri. Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve doğası.

 

 

AYDBİ102 İngilizce-II (2-0)2 AKTS:2

Kelime bilgisi: dil yeteneği, eğitim, dilbilgisi: İngilizce fiil düzeni, yardımcı fiillerin kullanıldığı yerler. Kelime Bilgisi: fiil kalıpları, dilbilgisi: yardımcı fiillerin gözden geçirilmesi, dinleme: sınav hikâyeleri. Kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları. Kelime bilgisi: kelime oluşturma, ön ek ve son ekler, dilbilgisi: (get) used to ders: İngilizce şarkılar, küçük çocuklarla yaşanan sorunlar. Kelime bilgisi: suç tipleri, suçlular ve suçla ilgili fiiller, dilbilgisi: ikinci tip koşullu cümleler, if eğer yerine geçebilecek ifadeler. Kelime bilgisi: fiiller ve ilgeçler, dilbilgisi: üçüncü tip koşullu cümleler ders: bir avukat-müvekkil görüşmesi. Kelime bilgisi: öbek eylemler, kitaplar ve okuma, dilbilgisi: geçmişi anlatan fiil kalıpları; süreğen mişli geçmiş zaman. Kelime bilgisi: bağdayıcı kelimeler: sebep ve karşıtlık, dilbilgisi: tanımlayıcı, tanımlayıcı olmayan ve kısaltılmış ilgi cümlecikleri, dinleme: ünlü şehir efsaneleri. Kelime bilgisi: hayvanlar, bitkiler ve bahçeler, dilbilgisi: karşılaştırma çeşitleri. Kelime bilgisi: fikir vermekte kullanılan sıfatlar, geriye gönderme yapma, dilbilgisi: gelecek zaman kipleri; süreğen gelecek zaman, dinleme: ekolojik çevre kirliliği konusunda bir konuşma. Kelime bilgisi: take ile ilgili ifadeler, karakter anlatan birleşik sıfatlar, dilbilgisi: fiil + ing kullanıldığı yerler. Kelime bilgisi: içerikten anlamı tahmin etme, dilbilgisi: gereklik ve zorunluk fiilleri; kesinliğin dereceleri, dinleme: ofiste bir gün. Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği: dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. bibliyografya çeşitleri ve kuralları. Dipnot kuralları.

 

 

ATÜRK102 Türk Dili-II (2-0)2 AKTS:2

Türkçede sözcük vurgusu. Türkçede grup ve cümle vurgusu Sözcükte kök, ek kavramlar çekim ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlama dayalı anlatım bozuklukları, yapıya dayalı anlatım bozuklukları. Eleştiri ve özeleştiri. Söyleşi, denem ve diğer yazı türleri Yazma çalışması

 

 

AGME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2 AKTS:2

Öğrencilere; genel ve mesleki etik ile ahlak ve sosyal sorumluluk kavramlarını; bu kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları; meslek hayatında etki dışı davranışları tanıtmaktır.

 

 

ATDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (1-2)2 AKTS: 2

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

 

 

 

 

III. YARIYIL

 

 

AKMY201 Türkiye’de Siyasal Yaşam I (3-0)3 AKTS:5

Demokrasi teorisinde karşılaşılan sorunlar, demokrasiyi anlamanın güçlükleri, eski yunan demokrasisi, çağdaş demokrasi, özgürlük, demokrasi özgürlük ilişkisi, eşitlik, demokrasi-eşitlik ilişkisi,liberal demokrasi,liberalizmin tarihsel-sosyal arka planı, liberalizmin politik felsefi arka planı, diğer demokrasiler: rousseau ve katılımcı demokrasi, diğer demokrasiler: marx’ın demokrasi kavramlaştırması, diğer demokrasiler: marksist demokrasi kavramlaştırması, Türkiye’de meydana gelen darbeler ve oluşturulan anayasalar.

 

 

AKMY203 Siyasi Düşünceler Tarihi I (3-0)3 AKTS:5

Aristotales Öncesi Yunan Politik Düşüncesi, Aristotales ve Sonrası, Romanın Siyasal Düşünceye Katkısı, Ortaçağlarda Politik Düşünce, Yeniçağ-Milli Devlet ve Mutlak Monarşinin Sorunları, Egemenlik ve Toplum Sözleşmesi Kuramları, Burjuvazinin Güçlenmesi, Montesquieu ve Rousseau‟nun Politik Düşünceleri, Fransız İhtilali Öncesi Politik Düşünce, Yakın Çağ-Fransız İhtilalinden Yirminci Yüzyılın Başına Kadar Siyasi Düşüncedeki Gelişme, Yakınçağ.

 

 

AKMY205 İdare Hukuku (3-0)3 AKTS:4

İdare Kavramı, İdare Hukuku, İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler, İdarî Teşkilât (Merkezî İdare), İdarî Teşkilât II (Yerinden Yönetim Kuruluşları), Bireysel İşlemler, Düzenleyici İşlemler, İdarî Sözleşmeler, Kamu Hizmeti, Kolluk, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi. 

 

 

AKMY207 Türk Yönetim Tarihi (3-0)3 AKTS:4

Türk yönetim tarihi dersi, Türkiye'de idarenin kökenleri olarak İslam, Selçuklu, Roma mirası ve diğer etkenleri ele alarak, Türkiye'nin Osmanlı imparatorluğu dönemindeki idare tarihini analiz etmektedir. Bu dönemin temel idari mekanizmaları üzerine odaklanılacaktır. Toprak sistemi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, şehirler ve yönetim, mahalle idaresi ve vakıflar, Osmanlı millet sistemi, siyasal ve toplumsal değişme dönemi, Tanzimat süreci, yönetimin modernleşmesi ders kapsamında ele alınacak başlıklar arasındadır. Cumhuriyet devrimlerinin kökenlerinin ve Türkiye'deki devlet geleneğinin özelliklerinin irdelenmesi ders sonlandırılacaktır. Ders, öğrencilerden Türk yönetim tarihinin evriminin öğrenmesini amaçlamaktadır.

 

 

AAİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2 AKTS:2

Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi. Avrupa gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni Osmanlılar. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti’nin paylaşılması. Milli Mücadele hazırlık dönemi. Kongreler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak – ı Milli. TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması. Lozan Antlaşması. Dış politika.

 

 

AEKON101 Ekonomiye Giriş I (3-0)3 AKTS:5

İktisadi sorun, arz ve talep, piyasa dengesi, esneklikler, tüketici dengesi, üretim yönetimi ve maliyetleri, tam ve eksik rekabet piyasaları.

 

 

AKMY225 Osmanlı Tarihi (3-0)3 AKTS:5

Döneme ilişkin gelişmeler hakkında bilgi kazandırmak, Tarihi süreç çerçevesinde olayların değerlendirme yapabilmesini sağlatmak, Tarihe farklı bakabilmeyi kazandırmak, Tarihi metinleri okuma, anlama okuma, anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak, Olayların analizini yapabilme becerisini geliştirmek. 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

 

AKMY202 Kentleşme Politikası ve Çevre Sorunları (3-0)3 AKTS:5

Bu dersin içeriğinde kent, kır, kentleşme ve kentlileşme kavramları; kentlerin tarihsel gelişimi ve toplumsal özellikleri; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de kentleşme nedenleri ve politikaları; kentsel toprak politikaları; kentsel sorunlar; “küreselleşme” sürecinde kentlerin önemi yer almaktadır. Türkiye’de kentleşme, göç, nüfus dağılımı, anakentler ve yönetimi, çevre sorunları, ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve kurumlaşması, Türkiye’de kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin temel kavramlar. 

 

 

AKMY204 Siyasi Düşünceler Tarihi II (3-0)3 AKTS:5

Aristotales Öncesi Yunan Politik Düşüncesi, Aristotales ve Sonrası, Romanın Siyasal Düşünceye Katkısı, Ortaçağlarda Politik Düşünce, Yeniçağ-Milli Devlet ve Mutlak Monarşinin Sorunları, Egemenlik ve Toplum Sözleşmesi Kuramları, Burjuvazinin Güçlenmesi, Montesquieu ve Rousseau‟nun Politik Düşünceleri, Fransız İhtilali Öncesi Politik Düşünce, Yakın Çağ-Fransız İhtilalinden Yirminci Yüzyılın Başına Kadar Siyasi Düşüncedeki Gelişme, Yakınçağ. 

 

 

AKMY206 Türkiye’de Siyasal Yaşam II (3-0)3 AKTS:4

Türk Siyasal Hayatı dersinin amacı tüm öğrencilere; Türk siyasal hayatını şekillendiren tarihsel olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte öğretmek, gelişen siyasal sistem ve süreçleri etkileri ile birlikte anlatmak ve güncel siyasal gelişmelere anlam verebilme yeteneği kazandırtmak için bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Genel olarak her kademedeki komutanlık görevini ifa eden, yaşadığı dönemde gelişen siyasi olay ve gelişmeleri doğru bir şekilde anlayarak yorumlaması gereken subayın, tarihin şekillendirdiği kamu yönetimindeki sonuç ve etkilerine göre hareket etmesi ve siyasi düzenin içinde yer alan bir kamu yöneticisi mantığı içinde düşünmesi amaçlanmaktadır. Türk Siyasal Hayatı dersinde, Tek Parti döneminin siyasal analizi, çok partili hayata geçiş sürecinin dinamikleri, anayasacılık hareketleri ve anayasalar, siyasal partiler, sivil toplum, merkez çevre ilişkisi, milletten ulusa etnik siyaset, Avrupa Birliği ile ilişkilerin Türkiye’deki demokratikleşme sürecine etkileri, Türkiye’de modern siyasal düşünce konuları incelenmektedir. 

 

 

AKMY208 Çağdaş Siyasal Akımlar (3-0)3 AKTS:5

Bu ders içinde ideoloji kavramının nasıl ortaya çıktığını, tarihsel serüvenini, mit, kültür, dil, söylem ve din ile ayrıldığı noktaları, Liberalizm, Cumhuriyetçilik, Muhafazakârlık, Marksizm, Feminizm, Milliyetçilik ve Sosyal Demokrasi’nin temel iddiaları ve bu siyasal ideolojilerin günümüzün siyasal akımları içinde oynadığı rol analiz edilecektir.

 

 

AEKON102 Ekonomiye Giriş II (3-0)3 AKTS:4

İktisadi Sorun, Arz ve Talep, Piyasa Dengesi, Esneklikler, Tüketici Dengesi, Üretim Yönetimi ve Maliyetleri, Tam ve Eksik Rekabet Piyasaları.

 

 

AKMY214 Uluslararası Hukuk (3-0)3 AKTS:5

Uluslararası hukukun temel prensipleri, uluslararası hukukun tarihi, devletin sorumluluğu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukuk iç hukuk arasındaki ilişki, diplomasi ve konsolosluğun önemi, uluslararası sorunların barışçı yoldan çözümü.

 

 

AAİİT202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2 AKTS:2

Siyası inkılaplar: saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Atatürk döneminde kurulan ve TBMM’de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılabı ve yeni hukuk düzeni. Eğitim alanındaki inkılaplar. Kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılap hareketleri. Ekonomik alanda inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası-I (1923 - 1930). . Atatürk dönemi Türk dış politikası-II (1930 - 1938). Atatürk ilkeleri: temel ve bütünleyici ilkeler. Atatürk sonrası Türkiye.

 

 

V.YARIYIL

 

 

AKMY301 Vergi Hukuku (3-0)3 AKTS:5

Vergi hukukunun anlamı ve konusu; vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri. Vergi hukukunun dalları, Vergi hukukun kaynakları. Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması; Vergi hukukunda yorum, Vergilendirme Yetkisi. Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları: vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergi sorumluluğu, vergi hukukunda ehliyet, temsil. Verginin konusu, Verginin hukuki sebepleri; Vergiyi doğuran olay, Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, Vergi matrahı ve tarifesi. Vergilendirme süreci: Verginin tarhı; Verginin tebliği; Verginin tahakkuku; Verginin tahsili. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller. Vergi hukukunda süreler. Vergi hukukunda zamanaşımı. Mükellefin Ödevleri ve Hakları. Değerleme ve Amortisman. Vergi idaresinin örgütlenmesi; Yoklama, İnceleme, Arama ve Bilgi toplama. Vergi cezalarının niteliği ve çeşitleri; Vergi uyuşmazlıklarının çözümü. Vergi İcra Hukuku: Vergi alacağının geç ödenmesinin sonuçları. Vergi alacağının cebren tahsilatı. Vergi alacağının korunması.

 

 

AKMY305 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (3-0)3 AKTS:5

Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer almaktadır.

 

 

AKMY307 Araştırma Metotları (3-0)3 AKTS:5

Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer almaktadır.

 

 

AKMY309 Kent Sosyolojisi (3-0)3 AKTS:5

Bu derste, tarihsel bakış açısıyla kentler ve kentsel yaşam incelemektedir. Derste ağırlıklı olarak çağdaş kent toplumları ve kent yaşamına ilişkin şu konular incelenmektedir: Kent sosyolojisinde temel konular ve yaklaşımlar; tarihsel süreç içerisinde kentler; kent ve kentlilik kuramları; Türkiye’de kent sosyolojisi ve kentleşme; toplumsal sınıflar ve kent; kentsel yaşam, devlet ve iktidar; toplumsal cinsiyet, etnik köken, ırk farklılıkları ve kent; komşuluk ve mahalle; kent ve gecekondu; mekânın toplumsal anlamı ve kentsel mekânda ayrışma; kentsel hareketler; kentsel yaşam ve suç; edebiyatta kent ve kent yaşamı.

 

 

AKMY311 Kamu Maliyesi (3-0)3 AKTS:5

Maliye ilminin esasları, Maliye ilminin konusu, tanımı, Maliye ilminde metodoloji, çeşitli yaklaşımlar ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamu ekonomisinin işleyişi (siyasal karar alma mekanizması). Kamu harcamaları tanımı, kamu harcamalarına yönelik görüşler. Kamu harcamalarının sınıflandırılması. Kamu harcamalarının etkileri: tam istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı üzerine etkileri. Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin çeşitleri. Verginin tanımı, unsurları ve amaçları. Vergileme ilkeleri, vergilerin etkileri. Vergilerin sınıflandırılması. Devlet borçlarının niteliği ve borçlanma nedenleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması. Bütçe kavramı, özellikleri ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri. Genel olarak mahalli idareler.

 

 

VI. YARIYIL

 

 

AKMY302 Personel Yönetimi (3-0)3 AKTS:5

Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, örgütsel hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve çalışma kuralları, işgücü planlaması, işgören seçim yollan ve esasları, yönetici seçimi oryantasyon, transfer, görev indirimi ve işten ayrılma, başarı değerlendirme sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvikli ücret sistemleri, hizmet içi eğitim yollan ve yöntemleri, yönetimi geliştirme çalışmaları bu derste ele alınmaktadır. Ayrıca kamu kesiminde toplu sözleşme ve insan kaynaklarına etkisi, teknokratların yönetimi ve sorunları, örgüt geliştirme çalışmaları, insan gücü ile ilgili araştırmalar, ülkemizde insan kaynakları yönetiminin sorunları ve çözüm yolları bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

 

AKMY304 Demokrasi ve İnsan Hakları (3-0)3 AKTS:5

Bu ders insan hakları ihlallerinin sebeplerini ve önleyici tedbirlerini tartışacak. İnsan hakları ihlallerini durdurmakta demokrasinin rolü nedir? İnsan haklarını koruyan organizasyonları ve standartları tanıdıktan sonra, insan hakları ihlallerini sebep olan siyasi, ekonomik ve davranış biçimlerini açıklayacağız. Türkiye ve tüm ülkelerden örnek vakalar kullanılacak. Türkiye’nin kronik ihlallerinin ve bunlara yönelik çözümlerin saptanması.

 

 

AKMY306 Ticaret Hukuku (3-0)3 AKTS:5

Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono.

 

 

AKMY308Seminer (0-2)2 AKTS:3

Öğrencilerin bireysel olarak seçtikleri bir konuda bağımsız çalışma yapabilme yeteneğinin kazandırılması.

 

 

AKMY310 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (3-0)3 AKTS:5

Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Postbürokrasi, Postmodernizm, Hesap Verebilirlik, Performans Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, E - Devlet, Kamu Politikası Analizi, Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik, Stratejik Yönetim.

 

AINF398 Etkinliklere Katılım (0-1)1 AKTS:2

Öğrencilerin, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek Kültürel, Bilimsel, Sportif, Sanatsal vb. etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımlarının üst seviyede tutulması.

 

 

 

VII. YARIYIL

 

 

AKMY401 Yerel Yönetimler (3-0)3 AKTS:5

Bilimsel yöntemler kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de var olan yerel yönetim kuruluşlarını incelemek ve bu kuruluşların küreselleşme sürecinde karşılaşmış oldukları sorunları anlayabilmek ve bu konuda yüksek düzeyde farkındalık oluşturmak. 

 

 

AKMY403 Borçlar Hukuku (3-0)3 AKTS:5

Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaporo) ve Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli.

 

 

AKMY405 Kamu Yönetiminde Denetim (3-0)3 AKTS:5

Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel boyutlarını, bürokrasi kuramlarını, yönetim kavramı ve unsurlarını anlamak, kontrol ve denetim kavramları, kamu yönetiminde denetim olgusunu ve denetim türleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

AKMY407 Kamu Politikaları (3-0)3 AKTS:5

Kamu Politikasının Tanımı ve Özellikleri, Kamu Politikasının Çalışılma Amaçları, Kamu Politikası, Kamu Yönetimi ve Siyaset, Türkiye’de Kamu Politikası Çalışmaları, Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi Aktörler, Kamu Politikasında Rol Oynayan Resmi Olmayan Aktörler, Kamu Politikasında Rol Oynayan Uluslararası Aktörler, Kamu Politikası Sorunlarının Ortaya Çıkışı, Kamu Politikasının Formülasyonu, Kamu Politikasının Uygulanması, Kamu Politikasının Değerlendirilmesi, Kamu Politikasının Başarısızlığı, Kamu Politikası Analizi, Kamu Politikasında Karar Verme.

 

 

VIII. YARIYIL

 

AKMY402 Siyaset Sosyolojisi (3-0)3 AKTS:5

Siyaset Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi, siyasal iktidar ve otorite kavramları, siyaset sosyolojisinin konusu, Devlet, bağımlı bir süreç olarak siyaset, özerk bir süreç olarak siyaset, pozitivizm, işlevselcilik, sosyal teori, eleştirel teori, Frankfurt Okulu, modernite, postmodernite, küreselleşme gibi konular işlenecektir. 

 

AKMY404 Çevre Hukuku ve Çevre Sorunları (3-0)3 AKTS:5

Temel kavramlar (ekosistem, çevre sorunu, çevre politikaları, çevre yönetimi, çevre hukuku); ekosistemin öğeleri ve işleyişi; tarihsel süreç içinde üretim biçimleri ve ekosistem arasındaki ilişkiler; dünyada ve Türkiye’de çevre sorunları; tarihsel süreç içerisinde çevre politikalarının gelişmesi ve uluslararası alana taşınması; Türkiye’de çevre sorunları ve politikaları; Türkiye’de çevre yönetimi ve hukuku.

 

AKMY406 Bürokrasi ve Sorunları (3-0)3 AKTS:5

Bürokrasinin tanımı, özellikleri ve kuramları, bürokrasinin tarihi gelişimi, gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ile siyaset arasındaki ilişkiler, bürokrasinin olumsuzlukları, Türkiye´de bürokratik sorunlar ve sorunlara ilişkin olarak temel çözüm yolları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

AKMY408 Türk Dış Politikası (3-0)3 AKTS:5

Bu dersin içeriğinde, temel kavramlar, karar alma mekanizması, temel dinamikler, temel çıkarlar, belirgin zorluklar, dönemsel özellikler, diğer ülkelerle ilişkiler, uluslararası kuruluşlarla ilişkiler, önemli karalar ve gelecek ile ilgili beklentiler bulunmaktadır. 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER DERS İÇERİKLERİ

 

V.YARIYIL

 

 

AKMY321 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3-0)3 AKTS:5

Karşılaştırmalı kamu yönetiminin gelişimi, karşılaştırma konuları ve karşılaştırma güçlükleri, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, kabine sistemi ve başbakan, Amerika Birleşik Devletleri, federal yönetim, eyalet yönetimi, yerel yönetimler, Fransa, Fransa’da yerel yönetimler, Almanya Federal Cumhuriyeti, federal yönetim örgütü, Japonya, Japonya’da yerel yönetimler, Avrupa Birliği.  

 

 

AKMY323 Kent Tarihi ve Kentleşme (3-0)3 AKTS:5

İlk kentleri ortaya çıkışı; ilk kentleri ortaya çıkaran ekonomik, toplumsal ve teknolojik etkenler; tarihte ortaya çıkan ilk kentler ve bunların ayırıcı özellikleri; kentlerin uygarlık taşıyıcı rolleri; Ortadoğu, Anadolu, Eski Yunan ve Roma Uygarlığında kentler; tarihsel dönemler itibariyle kentlerin tasnifi (sanayi öncesi ve sanayi sonrası); Sanayi sonrası kentin özellikleri ve kentleşme; kentleşmenin temel dinamikleri, nedenleri, sonuçları; günümüzde kentleşme ve sonuçları, kent ve kentleşme ile ilgili temel kavramlar ve tartışmalar.

 

 

AKMY325 Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim (3-0)3 AKTS:5

Stratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, kurumlarda uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.

 

 

VI. YARIYIL

 

 

AKMY322 Kamu Yönetimi, Siyaset ve Etik (3-0)3 AKTS:5

Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi gibi konuların yanı sıra etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili bir dizi konu ele alınır. 

 

 

AKMY324 Terörizm ve Siyaset (3-0)3 AKTS:5

Bu dersin içeriğinde, ulusal ve uluslararası sistemin yapısı, siyasal sistemlerde şiddet siyaseti, terörün bir araç olarak iç ve dış siyasette kullanılması ve bunların Türkiye açısından değerlendirilmesi yer almaktadır. 

 

 

AEKON192 Makro Ekonomiye Giriş (3-0)3 AKTS:5

Ulusal gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, dış ekonomik ilişkiler ve para, faiz ve mali politikaların ulusal ekonomi analizi.

 

 

VII. YARIYIL

 

 

AKMY421 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3-0)3 AKTS:5

Bu derste belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin oluşmasında esas rolü oynamış olan ülkelerin siyasal yapılanmaları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak “demokratik siyasal sistemler” incelenecek bu bağlamda da konu edinilen başlıca ülkeler İngiltere, ABD ve Fransa olacaktır. Bunların yanı sıra demokratik olmayan bir siyasal sistem örneği olarak da Çin somutlaştırıcı kısa bir analize konu edilecektir.

 

 

AKMY423 Kamu Politikaları (3-0)3 AKTS:5

Ders, kamu politikasını farklı siyasal kuramsal yaklaşımlara göre incelemenin araç ve yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu farklı siyasal yaklaşımların nasıl kamu politikasının analizinde kullanılacağı dersin bir başka amacıdır. Derste, somut kamu politikaları örnekleri üzerinden her bir kuramsal yaklaşımın uygulamalarına da değinilecektir.

 

 

AKMY425 Avrupa Tarihi (3-0)3 AKTS:5

Avrupa’da güçlü monarşilerin yükselişi tanımlanır, Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri, Merkantilizm, Fransız İhtilali ve bunların dünyanın sosyal, ekonomik ve politik yapısı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 

 

 

AKMY427 Türkiye AB İlişkileri (3-0)3 AKTS:5

Dünya ekonomisindeki gelişmeler.  Ekonomik Bütünleşmelerin doğuşu ve gelişim süreci.  Uluslararası ekonomik birleşmeler.  AB oluşum süreci.  Türkiye AB ilişkilerinin dünü-bugünü ve geleceği.  AB bütünleşmesinin hukuki boyutu.  AB yapılanmasının sosyal boyutu.  AB’nde bölgesel politikalar.  AB ve mali yardımlar.  AB’nin ortak pazarla başlayan yapısal dönüşümü.  AB kamu maliyesi politikaları.  AB ve türkiye ilişkilerinin güncel değerlendirilmesi.

 

 

AKMY429 Halkla İlişkiler ve İletişim (3-0)3 AKTS:5

Bu ders ile öğrenciler, iletişim sürecini, halkla ilişkiler tanımları, halkla ilişkilerin kamu ve özel sektördeki önemi, halkla ilişkilerin gelişimi, yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, kamuoyu, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde etik kavramlarını kavrayacaklardır.

 

 

AKMY431 Dünya Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5

Dünya ekonomisinde 1970 sonrasında enflasyon ve ödemeler güçlüğü çeken ülkelerin analizi. İsrail, Latin Amerika ülkelerinden örnekler (Arjantin,Brezilya, Meksika, Şili, Bolivya).  Doğu Avrupa ülkelerinden (Arnavutluk, Macaristan) incelenmesi ve Polonya ile Doğu Avrupa ülkelerinin karşılaştırması. Çin ekonomisinin Türkiye üzerindeki etkisi.

 

 

AKMY433 Türk Vergi Sistemi (3-0)3 AKTS:5

Vergilemenin ana prensipleri ve vergi tekniği. Türk vergi sistemine giriş. Gelir, Servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler. Rasyonel bir vergi sisteminin temel unsurları.

 

 

AKMY435 Mesleki İngilizce-I (3-0)3 AKTS:5

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları. Çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları. Cümle çeviri ve analiz örnekleri. İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları. Çeşitli metin çevirileri.

 

VIII. YARIYIL

 

AKMY422 Siyasal İletişim (3-0)3 AKTS:5

Siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları, medya sistemleri ve halkla ilişkiler temelli teorik çerçevede örnek olaylarla beraber incelenecektir

 

AKMY424 Uluslararası İktisat (3-0)3 AKTS:5

Dış Ticaret Nedenleri, Mutlak - Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, Artan-Azalan- Sabit Maliyetler Altında Dış Ticaret.Kazançları, Uluslararası Ücret Farklılıkları (Modeller Yardımıyla) verimlilik Temelinde Döviz Kuru Alt ve Üst Sınırları, Talep Faktörü, Kayıtsızlık Eğrileri ve Kapalı ve Açık Ekonomilerde Denge, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri ve Fiyatlama, Teklif Eğrilerinde Kaymalar, Önemsiz Olmanın Önemi Teorisi, Heckscher-Ohlin, Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği, Rybcznski Teoremleri, Leontief Pradoksu, Dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişki, büyüme, kalkınma.

 

AKMY426 Bölgesel Kalkınma Ajansları (3-0)3 AKTS:5

Bölgesel kalkınma ajanslarının tarihsel gelişimi, teşkilat yapısı, ülke ekonomisine katkıları gibi hususların aktarımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

 

AKMY428 AB Hukuku (3-0)3 AKTS:5

Avrupa’nın Bütünleşmesi Sürecindeki Aşamalar: Ekonomik Bütünleşme Modelleri, Schuman Planı, Avrupa Topluluklarının Kurulması, Maastricht Andlaşması, Avrupa Birliği’nin Kurulması, Amsterdam Andlaşması, Nice Andlaşması, Avrupa Anayasası Taslağı; Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri: Topluluk Hukukunun Birliği, Özerkliği, Üstünlüğü, Doğrudan Etkisi, Doğrudan Uygulanması; Topluluk Hukukunun Kaynakları: Uluslararası Andlaşmalar, Tüzük, Yönerge, Karar, Tavsiye, Görüş;  Avrupa Topluluklarının Kurumsal Yapısı: Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon,  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Sayıştay; Türkiye- AB İlişkileri:  Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol, Ortaklık Konseyi Kararları, Gümrük Birliği, 1999 Helsinki Zirvesi- Adaylık Süreci, Müzakere Süreci.

 

AKMY430 Mesleki İngilizce-II (3-0)3 AKTS:5

Ekonomi konularında İngilizce okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi. Okuma parçalarının ve temel bazı metinlerin Türkçe çevirilerinin işlenmesi.

 

AKMY432 Karşılaştırmalı Kent Yönetimi (3-0)3 AKTS:5

Bu derste, karşılaştırmalı yöntem yardımıyla, Türkiye’nin yönetim yapısına örnek olmuş ya da bu yapıyı etkilemiş kamu yönetimi sistemleri incelenecektir. Dersin sonunda tüm bu ülkelerdeki kamu yönetimi sistemlerinin genel bir karşılaştırması ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ