GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KATALOĞU

ZORUNLU DERSLER
I. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT101

Muhasebe-I

3

0

3

4

AİŞLT107

Hukuka Giriş

3

0

3

4

AİŞLT109

İşletme ve Ekonomi Matematiği

3

0

3

4

AİŞLT111

Davranış Bilimleri

3

0

3

4

AİŞLT113

İşletme Bilimlerine Giriş-I

3

0

3

4

AEKON101

Ekonomiye Giriş-I

3

0

3

3

ATÜRK101

Türk Dili-I

2

0

2

2

AYDBİ101

İngilizce-I

2

0

2

2

ATDP101

Toplumsal Duyarlılık Projesi-I

1

0

1

1

AGOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

AGOS118

Sağlıklı Yaşam ve Spor

1

1

0

1

Toplam

 

25

2

23

30

II. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT102

Muhasebe-II

3

0

3

4

AİŞLT112

Pazarlama İlkeleri

3

0

3

3

AİŞLT114

İşletme Bilimlerine Giriş-II

3

0

3

3

AİŞLT116

Finans Matematiği

3

0

3

3

AİŞLT118

Anayasa Hukuku

3

0

3

3

AEKON102

Ekonomiye Giriş-II

3

0

3

3

AKMY102

Kamu Yönetimine Giriş

3

0

3

3

ATÜRK102

Türk Dili-II

2

0

2

2

AYDBİ102

İngilizce-II

2

0

2

2

ATDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi-II

1

2

2

2

AGME100

Genel ve Mesleki Etik

2

0

2

2

Toplam

 

28

2

29

30

III. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT201

Envanter ve Bilanço

3

0

3

5

AİŞLT207

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

5

AİŞLT209

İstatistik-I

3

0

3

5

AİŞLT217

Pazarlama Yönetimi

3

0

3

4

AİŞLT219

Borçlar Hukuku

3

0

3

4

AEKON191

Mikroekonomiye Giriş

3

0

3

5

AAİİT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

Toplam

 

20

0

20

30

IV. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT202

Şirketler Muhasebesi

3

0

3

4

AİŞLT210

İstatistik-II

3

0

3

5

AİŞLT220

Pazarlama Araştırmaları

3

0

3

5

AİŞLT222

Ticaret Hukuku

3

0

3

5

AİŞLT228

Örgütsel Davranış

3

0

3

4

AEKON192

Makroekonomiye Giriş

3

0

3

5

AAİİT202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Toplam

 

20

0

20

30

V. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT301

Maliyet Muhasebesi-I

3

0

3

5

AİŞLT303

İşletme Finansmanı

3

0

3

5

AİŞLT305

Üretim Yönetimi-I

3

0

3

5

AİŞLT307

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

5

AİŞLT309

Vergi Hukuku

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

 

 

VI. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT302

Maliyet Muhasebesi-II

3

0

3

5

AİŞLT304

Finansal Yönetim

3

0

3

5

AİŞLT306

Yatırım Projeleri Analizi

3

0

3

5

AİŞLT308

Üretim Yönetimi-II

3

0

3

5

AİŞLT312

Araştırma Metotları

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

VII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT447

Mali Tablolar Analizi

3

0

3

5

EKON421

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

VIII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT406

Stratejik Yönetim

3

0

3

5

AİŞLT408

Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Analizi

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

AİŞLT***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

SEÇMELİ DERSLER

 

V. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT311

Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları

3

0

3

5

AİŞLT315

Çok Uluslu Şirketlerin Yapısı

3

0

3

5

AİŞLT325

Tüketici Davranışları

3

0

3

5

VI. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT338

Muhasebe Paket Programları

3

0

3

5

AİŞLT314

Reklamcılık ve Tutundurma

3

0

3

5

AİŞLT324

İdare Hukuku

3

0

3

5

AİŞLT348

Girişimcilik

3

0

3

5

VII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AİŞLT401

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

5

AİŞLT407

Uluslararası Pazarlama

3

0

3

5

AİŞLT409

Para ve Finansal Kurumlar

3

0

3

5

AİŞLT411

Banka Muhasebesi

3

0

3

5

AİŞLT413

Üretim Planlaması

3

0

3

5

AİŞLT417

Günümüz İşletmecilik Sorunları

3

0

3

5

VIII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AİŞLT412

Uluslararası Finans

3

0

3

5

AİŞLT414

Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları

3

0

3

5

AİŞLT416

Üretimde Kalite Kontrol

3

0

3

5

AİŞLT418

Finansal Türevler

3

0

3

5

AİŞLT440

Siyasal Reklamcılık

3

0

3

5

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 

 

AEKON101 Ekonomiye Giriş-I (3-0)3 AKTS:4
Talep, arz, tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu.Arz ve talebi etkileyen o malin fiyatı dışındaki faktörler, arz talep ve esneklik analizi.Faydanınölçülebilirlik problemi, eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi tüketici dengesi.Üretim fonksiyonu ve verim analizi.Maliyet analizi. Firma dengesi ve kâr maksimizasyonu, Tam rekabet piyasasında firma dengesi.Aksak rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri ve türleri.Monopol, monopolcü rekabet piyasası. Üretim faktörleri talebi.Emek ve ücret, toprak ve rant.Sermaye ve faiz, girişim ve kâr.Gelir dağılımıpolitikası.

 

AİŞLT107 Hukuka Giriş (3-0)3 AKTS:4
Hukuk kurallarının özellikleri.Hukukun kaynakları olarak asli ve tali kaynaklar - I.Hukukun kaynakları olarak asli ve tali kaynaklar - II.Hukukun genel teorisi hakkında bilgi.Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanması (Yorum).Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması.Hukukta boşluk kavramı.Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı.Kamu hukukunun alt disiplinleri.Özel hukukun alt disiplinleri.Hukukta hak kavramı ve hak türleri - I.Hukukta hak kavramı ve hak türleri - II.Türk muhakeme teşkilatı hakkında genel bilgi.

 

AİŞLT111 Davranış Bilimleri(3-0)3 AKTS:4
Davranış bilimlerinin anlamı, önemi, içeriği ve diğer disiplinlerle ilişkileri.Öğrenme ilkeleri ve teorileri.Algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler.Motivasyon ve motivasyon teorileri.Kişilik özellikleri ve kişilik teorileri.Davranışsal açıdan önemli kişilik boyutları.Tutumların oluşumu, boyutları ve tutum değiştirme.Kültür kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması.Kültürel farklılaşma, kültürün ögeleri ve kültürle ilgili tutumlar.Rol, statü ve statü belirleyicileri.Grupların oluşumu, özellikleri ve türleri.İşletmelerde gruplar.

 

AİŞLT113 İşletme Bilimlerine Giriş-I (3-0)3 AKTS:4
İnsan gereksinimleri. Ekonomik olgular. İşletme kavramı ve tarihi gelişimi. İşletmelerin amaç ve kaynakları. Çevre ile ilişkileri. Hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin büyüklüğü. İşletme yönetiminin temelleri. Yönetim, yönetici, liderlik, girişimcilik. İşletmelerin kuruluş yeri ve seçimi. İşletmelerin kuruluş türleri. İşletmeler arası işbirliği şekilleri. işletmenin fonksiyonları: üretim, finans, pazarlama, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve araştırma – geliştirme (AR-GE).

 

AİŞLT101 Muhasebe-I (3-0)3 AKTS:4
İşletme kavramı, muhasebe kavramı, muhasebenin tarihsel gelişimi, muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin fonksiyonları.Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri, temel muhasebe eşitliği.Temel mali tablolar: bilanço ve gelir tablosu.Hesap kavramı ve hesapların işleyişi.Yevmiye maddesi, mizan, yardımcı hesaplar.Örnek çalışmalar.Muhasebe defterleri, belgeler, muhasebe süreci.Tek düzen hesap planı: genel açıklamalar, tek düzen hesap planında yer alan ana hesaplar, bilanço hesapları.Hazır değerler.Menkul kıymetler.Ticari alacaklar.Örnek çalışmalar.

 

AİŞLT109İşletme ve Ekonomi Matematiği(3-0)3 AKTS:4
Öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek için işletme ile ilgili problemlerin matematiksel çözüm modellerinin kurulması ve çözümlenmesi. Basit faiz, maliyet ve kar/zarar hesaplamaları.

 

AYDBİ101 İngilizce-I (2-0)2 AKTS:2
Kursa giriş.Okuma: müziğin davranış yazısına etkisi: cümle dönüşümü.Okuma: İnternet sorunları yazma: toplama / akıl yürütme / sonuç / örnekleme bağlama.Okuma: evcil hayvanlar: okuma: muhalefetin sözlerinin bağlanması / özetleme.Birinci ara sınavın revizyonu.İlk ara sınavın revizyonu.Okuma: değişen işyeri yazma: yazma girişi (bölüm 1).Yazma: yazma girişi (bölüm 2 ve bölüm 3).Birinci ara sınavın revizyonu.Okumak: neden korsan müzik indirilmemeli (öğrenciler gruplar halinde bir fikir paragrafı yazacaktır).Okuma: sınıf içi yazılma yazılımının etkisi 2 (öğrenciler bir fikir paragrafı yazacaktır).Final sınavı revizyonu.Final sınavı revizyonu.Final sınavı revizyonu.

 

 

ATÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 AKTS:2
Yeryüzündeki Diller. Dil aileleri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin yayılma alanları. Noktalama işaretleri. Yazım kuralları. Dilekçe. Türkçenin ses özellikleri. Türkçede ses olayları. Yazılı anlatım. Anı türü.

 

AGOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS:1
Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. AntreNman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

AGOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1-1)0 AKTS: 1
Beden eğitimi ve sporun kavramları. Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri. Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki. Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar. Fiziksel uygunluğun önemi. Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi. Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını tanıyabilme. Uygulamalar.

 

 

 

ATDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1 AKTS: 1
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

 

II. YARIYIL

 

 

AİŞLT112 Pazarlama İlkeleri (3-0)3 AKTS: 3
Pazarlama kavramı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Pazarlama disiplinin temelleri. Pazarlamanın işletme fonksiyonları arasındaki yeri. pazarlama karması (pazarlamanın 4P’si): fiyat, tutundurma, dağıtım, ürün. Pazarlama araştırma sistemi. Pazarlama araştırması sürecinin aşamaları. Pazarlama araştırmasında etik konular. Tüketici pazarlarının yapısal ve davranışsal ilkeleri. Tüketici davranış teorisi. Satın alma karar süreci. Yeni ürünlerde satın alma karar süreci. yeni ürün geliştirme kararlarının ilkeleri ve ürün yaşam dönemi stratejileri.

 

AİŞLT114 İşletme Bilimlerine Giriş-II (3-0)3 AKTS: 3
İşletmenin temel fonksiyonları; finansman yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım yönetimi, araştırma-geliştirme yönetimi (AR –GE). Yönetimin temel fonksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol. Fizibilite etütleri. Etik ve sosyal sorumluluk. Normatif model ve karar ortamları. karar vermede nicel yöntemler.

 

AİŞLT116 Finans Matematiği  (3-0)3 AKTS: 3
Basit faiz. iç iskonto ve dış iskonto dönem başı ve dönem sonu plasman. Bugünkü değer. Taksitlendirme. Basit faizi içeren denk faiz oranları. Bileşik faiz hesaplama yöntemi. bileşik ıskonto ve bugünkü değerin bulunması. Faiz oranlarının bulunması. Eşit taksitlerle sermaye oluşturulması. Oluşturulan sermayenin bugünkü değeri. Ödeme dönemlerinin hesaplanması. Devre başı ve devre sonu faiz oranlarının hesaplanması ve yıllık faiz oranlarının hesaplanması. Amortismanların hesaplanması. bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman). İstikraz, borsa ve kambiyo işlemleri.

 

 

 

AEKON102 Ekonomiye Giriş-II (3-0)3 AKTS:4
Makro ekonomik akimin doğuşu ve makro modeller. Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri ve ilgili kavramlar. Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları. Denge milli gelirin belirlenmesi. Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki. Paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri. Paranın makro ekonomideki rolü. Para ve mal piyasasında eşanlı denge. Para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki. Merkez bankasının para arzını kontrolü: para politikası araçları. Enflasyon, istihdam ve işsizlik. Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar, keynesyen maliye ve monetarist para politikaları. Uluslararası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve Kalkınma.

 

AİŞLT118 Anayasa Hukuku (3-0)3 AKTS:4
Anayasacılık kavramı.Devletin -kurgusal- unsurları: egemenlik, ulus ve vatan.Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi: asli ve tali kurucu iktidar.Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi.1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri I.1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri II.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri I.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri II.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri III.1982 Anayasası rejimi I.1982 Anayasası rejimi II.1982 Anayasası rejimi III.

 

 

AİŞLT102 Muhasebe-II (3-0)3 AKTS:4
Ticari mallar hesabı, diğer dönen varlıklar (KDV hesapları).Aralıklı envanter yöntemi.Devamlı envanter yöntemi.Diğer stoklar, stok değer düşüklüğü karşılığı, verilen sipariş avansları.Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, peşin ödenen vergiler ve fonlar, iş avansları, personel avansları.Duran varlıklar hesap grubu: genel bilgiler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar.Mali duran varlıklar.Maddi duran varlıklar ve amortisman kayıtları.Maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar.Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları.Pasif hesaplar: Genel bilgiler, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar.Özkaynaklar; envanter değerleme işlemleri, Dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

 

AYDBİ102 İngilizce-II (2-0)2 AKTS:2
Kelime bilgisi: dil yeteneği, eğitim, dilbilgisi: İngilizce fiil düzeni, yardımcı fiillerin kullanıldığı yerler.Kelime Bilgisi: fiil kalıpları, dilbilgisi: yardımcı fiillerin gözden geçirilmesi, dinleme: sınav hikâyeleri.Kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları.Kelime bilgisi: kelime oluşturma, ön ek ve son ekler, dilbilgisi: (get) used to ders: İngilizce şarkılar, küçük çocuklarla yaşanan sorunlar.Kelime bilgisi: suç tipleri, suçlular ve suçla ilgili fiiller, dilbilgisi: ikinci tip koşullu cümleler, if eğer yerine geçebilecek ifadeler.Kelime bilgisi: fiiller ve ilgeçler, dilbilgisi: üçüncü tip koşullu cümleler ders: bir avukat-müvekkil görüşmesi.Kelime bilgisi: öbek eylemler, kitaplar ve okuma, dilbilgisi: geçmişi anlatan fiil kalıpları; süreğen mişli geçmiş zaman.Kelime bilgisi: bağdayıcı kelimeler: sebep ve karşıtlık, dilbilgisi: tanımlayıcı, tanımlayıcı olmayan ve kısaltılmış ilgi cümlecikleri, dinleme: ünlü şehir efsaneleri.Kelime bilgisi: hayvanlar, bitkiler ve bahçeler, dilbilgisi: karşılaştırma çeşitleri.Kelime bilgisi: fikir vermekte kullanılan sıfatlar, geriye gönderme yapma, dilbilgisi: gelecek zaman kipleri; süreğen gelecek zaman, dinleme: ekolojik çevre kirliliği konusunda bir konuşma.Kelime bilgisi: take ile ilgili ifadeler, karakter anlatan birleşik sıfatlar, dilbilgisi: fiil + ing kullanıldığı yerler.Kelime bilgisi: içerikten anlamı tahmin etme, dilbilgisi: gereklik ve zorunluk fiilleri; kesinliğin dereceleri, dinleme: ofiste bir gün.Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği: dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. bibliyografya çeşitleri ve kuralları.Dipnot kuralları.

 

ATÜRK102Türk Dili-II (2-0)2AKTS:2
Türkçede sözcük vurgusu. Türkçede grup ve cümle vurgusu Sözcükte kök, ek kavramlar çekim ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlama dayalı anlatım bozuklukları, yapıyadayalı anlatım bozuklukları. Eleştiri ve özeleştiri. Söyleşi, denem ve diğer yazı türleri. Yazma çalışması.

 

AGME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2 AKTS:2
Öğrencilere; genel ve mesleki etik ile ahlak ve sosyal sorumluluk kavramlarını; bu kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları; meslek hayatında etki dışı davranışları tanıtmaktır.

 

ATDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (1-2)2 AKTS: 2
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

 

 

 

III. YARIYIL

 

 

AİŞLT207 Yönetim ve Organizasyon (3-0)3 AKTS: 5
Yönetime giriş ve temel kavramlar. Çağdaş Yöneticilerin taşıması gereken nitelikler ve modern yöneticilik terimleri - planlama işlevinin incelenmesi - örgütleme işlevinin incelenmesi - yöneltme işlevinin incelenmesi - eşgüdümleme işlevinin incelenmesi - denetim işlevinin incelenmesi. Liderlik ve çağdaş liderlik yaklaşımları. Geleneksel yönetim kuramı (bilimsel yönetim yaklaşımı). Geleneksel Yönetim kuramı (yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi yaklaşımı). Neo-Klasik yönetim kuramı. Modern yönetim kuramı (sistemler yaklaşımı). Modern yönetim kuramı (durumsallık yaklaşımı). Yönetim konusunda son gelişmeler: amaçlara göre yönetim, çatışma yönetimi, stres yönetimi, kriz yönetimi, değişim yönetimi, kariyer yönetimi. Örgüt geliştirme. Yönetim konusunda son gelişmeler: toplam kalite yönetimi. Değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, rekabetçi kıyaslama, yalın örgütleme, bilgi yönetimi. Yönetim konusunda son gelişmeler: şebeke örgütler, sanal örgütler, yığışım örgütlenmesi, adhokratik örgütlenme. Stratejik birlikler oluşturma.

 

 

AİŞLT209 İstatistik-I (3-0)3 AKTS: 5
Temel kavramlar: istatistiğin tanımı, popülasyon, parametre, örnek, örnek istatistiği, değişken, (random) şans değişkeni, veri, veri tipleri (birincil ve ikincil veriler). Veri ölçek tipleri(nominal, sıralı, aralık, oran ölçekleri). Verilerin toplanması. basit veri, gruplandırılmış veri, sınıflandırılmış veri, kesikli ve sürekli verilerin sınıflandırılması ve sunulması. tablo ve grafiksel gösterimler: frekans dağılımları, göreli frekans dağılımları, birikimli frekans dağılımları, pasta grafikleri, çubuk grafikler, zaman serisi grafikleri, serpilme diyagramı, histogram, frekans poligonu. merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, mod, medyan ve dörde bölenler. Ağırlıklı aritmetik ortalama, harmonik ortalama, geometrik ortalama, değişkenlik ve asimetri ölçüleri değişim aralığı, dörde bölenler aralığı. Varyans, standart sapma, tchebyshev kuralı, değişkenlik katsayısı, ortalama mutlak sapma, bowley ve pearson asimetri ölçüleri. Kutu diyagramları (Box-Whisker Diagram). Temel olasılık kavramları, saymanın temel kuralları, permütasyon-kombinasyon, temel olasılık teoremleri. Çarpım-toplam kuralı, bağımsız olaylar, ayrık olaylar, ağaç diyagramı, şartlı (koşullu) olasılık, bayes teoremi. kesikli/sürekli şans değişkenleri, olasılık fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonk., birikimli dağılım fonksiyonu, beklenen değer.varyans kavramı ve hesaplanması, momentler, iki değişkenli dağılışlar ve kovaryans kavramı. kesikli olasılık dağılışları: Kesikli Tekdüzen, bernoulli, binom, hipergeometrik, geometrik. negatif binom (pascal), poisson (tüm dağılışların olasılık fonksiyonları, dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve varyansları). Sürekli olasılık dağılışları: üstel, gamma, sürekli uniform. normal (tüm dağılışların olasılık yoğunluk fonksiyonları, dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve varyansları). Binom dağılışınının poisson dağılımına yaklaşımı, binom dağılışınının normal dağılımına yaklaşımı, poisson dağılışınının normal dağılımına yaklaşımı. Örnekleme teorisi? Örnekleme dağılımları. Güven aralığı kavramı ve uygulamalar.

 

AİŞLT217 Pazarlama Yönetimi (3-0)3 AKTS: 4
Rekabet ve Endüstriyel analiz. Segment ve jenerasyon yönetimi. Ürün ve yenilik yönetimi. Marka yönetimi. Fiyat yönetimi. Dağıtım sisteminin yönetimi. Bütünleşik pazarlama iletişimi. Pazarlama stratejileri. Pazarlama organizasyonu. Pazarlama performans yönetimi. Müşteri sermayesi yönetimi. Sosyal medya pazarlaması. E-ticaret yönetimi. Satış yönetimi.

 

AEKON191 Mikroekonomiye Giriş (3-0)3 AKTS: 5
Ekonominin metodu ve amacı. Ekonomik problem: yokluk ve seçim. Talep, arz ve pazar dengesi. Talep, arz ve pazar dengesi. Talep ve arz uygulamaları. Esneklik. Hanehalkı davranışları ve tüketici seçimi. Hanehalkı davranışları ve tüketici seçimi. Üretim süreci: Kar maximizasyonu altında firma davranışları. Kısa dönem maliyet ve çıktı kararları. Kısa dönem maliyet ve çıktı kararları. Uzun dönem maliyet ve çıktı kararları. Genel denge ve tam rekabetin etkinliği. Tekel ve tekelcilik karşıtı politikalar.

 

AİŞLT219 Borçlar Hukuku (3-0)3 AKTS:4
Borçlar Hukuku’nun konusu ve kaynakları.  Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları.  Hukuki işlemler, sözleşmeler.  Sözleşmenin kurulması, yorumu.  İrade ile irade beyanı arasındaki uyumsuzluk.  Sözleşmenin konusu.  Temsil.  Haksız fiil.  Kusursuz sorumluluk.  Sebepsiz zenginleşme.  Borçların ifası.  Alacaklının temerrüdü.  Borcun ifa edilmemesi, borçlunun temerrüdü.  Borçlunun temerrüdü. 

 

AAİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2 AKTS:2
Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi. Avrupa gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni Osmanlılar. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti’nin paylaşılması. Milli Mücadele hazırlık dönemi. Kongreler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak – ı Milli. TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması. Lozan Antlaşması. Dış politika.

 

AİŞLT201 Envanter Bilanço (3-0)3 AKTS:5
Muhasebenin temel kavramları, hesap gruplarının işleyişi.  Envanterin tanımı ve değerleme ölçüleri.  Aktif hesapların envanter ve değerleme işlemleri, hazır değerler envanteri.  Menkul kıymetler envanteri.  Alacakların değerlemesi ve envanteri.  Stokların sayımı ve değerlemesi.  KDV hesaplarının kapatılması, dönem ayırıcı hesapların envanteri.  Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların envanteri.  Amortisman hesaplama yöntemleri.  Yenileme fonu, yeniden değerleme ve maliyet artış fonu.  Yabancı kaynak ve özkaynak hesaplarının envanteri.  Maliyet hesaplarının yansıtılması, gelir-gider hesaplarının kapatılması.  Kesin mizanın düzenlenip bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.  Örnek çözümü. 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

AİŞLT202 Şirketler Muhasebesi (3-0)3 AKTS: 4
Şirketler hakkında genel bilgiler. Kolektif şirketler. Komandit şirketler. Şirket kuruluşu muhasebe işlemleri. Şirketlerde sermaye artırımı muhasebe işlemleri. Şirketlerde sermaye azaltma muhasebe işlemleri. Şirket birleşmeleri muhasebe işlemleri. Şirket kapanma muhasebe işlemleri. Şirket tasfiye muhasebe işlemler. Kolektif şirketlerde muhasebe işlemleri. Anonim şirketlerde muhasebe işlemleri. Holding şirketlerde muhasebe işlemleri. Limited şirketlerde muhasebe işlemleri. Kar dağıtım işlemleri.

 

AİŞLT210 İstatistik-II (3-0)3 AKTS: 5
Güven aralıkları: normal dağılım ortalamasının güven aralıkları: anakütle varyansı biliniyor, student t dağılımı, bir normal dağılım ortalamasının güven aralıkları: anakütle varyansı bilinmiyor, anakütle oranı için güven aralıkları. Ki-kare dağılışı, normal dağılmış bir anakütlenin varyansının güven aralıkları. Normal dağılmış iki anakütlenin ortalamaları arasındaki farkın güven aralıkları: eşlenik çiftlere dayalı güven aralıkları, bağımsız örnekler için ortalamalar arasındaki farkın güven aralıkları. İki anakütle oranı arasındaki farkın güven aralıkları (büyük örnekler), normal bir dağılımın ortalamasının güven aralığı için örnek büyüklüğü (anakütle varyansı biliniyor), örnek oranının güven aralığı için örnek büyüklüğü. Hipotez testleri hipotez testlerine giriş, bir normal dağılım ortalamasının sınanması: anakütle varyansı biliniyor, bir normal dağılım ortalamasının sınanması: anakütle varyansı bilinmiyor (büyük örnek ve küçük örnek), anakütle oranının sınanması (büyük örnek). normal dağılmış bir anakütlenin varyansının sınanması, iki anakütlenin ortalamaları arasındaki farkın sınanması: eşlenik çiftlere dayalı sınamalar, bağımsız örnekler için ortalamalar arasındaki farkın sınanması, iki anakütledeki oranlar arasındaki farkın sınanması, f dağılımı, normal dağılmış iki anakütledeki varyansların birbirlerine eşitliğinin sınanması, II.tip hatanın hesaplanması. Ki- kare uyum iyiliği testleri (uniform, binom, poisson, normal), bağımsızlık testleri. Regresyon analizi: basit doğrusal regresyon modeli, en küçük kareler tahmini, doğrusal regresyon modelinin varsayımları, parametrelerin anlamlılığının testi (t testi) ve güven aralıkları. Regresyon modelinin anlamlılığının testi (varyans analizi), belirleme katsayısının tahminlenmesi, ilgileşim katsayısının tahminlenmesi ve anlamlılığının testi. Tek yönlü varyans analizi, iki yönlü varyans analizi. indeks sayılar: basit indeks, zincir indeks, zaman ve mekan indeksleri, sabit esaslı indeks, değişken esaslı indeks, bir indeksten diğerine geçiş, esas ( baz ) devrenin belirlenmesi, indekslerin ortalaması, ağırlıklı indeksler, bazı önemli indeksler. Zaman serilerinin analizi ve tahminlenmesi: bir zaman serisinin bileşenleri, hareketli ortalamalar, hareketli ortalamalar kullanılarak mevsim etkisinin bulunması. Basit şans örneklemesi, tabakalı örnekleme, küme örneklemesi, sistematik örnekleme tanıtılması, sosyal bilimlerde uygulamaları. Örnek uygulama. Örnek uygulama.

 

AİŞLT220 Pazarlama Araştırmaları (3-0)3 AKTS: 5
Pazarlama ve araştırmalarının içeriği, önemi, uygulanması ve yararları. Pazarlama kararları ve belirlilik, risk, belirsizlik halinde karar alma: bayes karar analizi. Hipotez testleri (parametrik ve nonparametrik). Örnekleme. Pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları, toplanan bilgi ve verilerin analize hazırlanması. Pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçekleme. Çok boyutlu ölçekleme analizi. Ayırma (diskriminant) analizi. Faktör analizi. Kümeleme analizi. anket formu örnekleme, araştırma örnek olayları. Araştırma uygulamaları. Vaka çalışmaları. Tablolar.

 

AİŞLT228 Örgütsel Davranış (3-0)3 AKTS: 4
Örgütsel davranışın temelleri (tanımı, önemi, yaklaşımları ve varsayımları). Örgütsel psikolojinin tanımı, yakın kavramlarla ilişkileri ve kuramsal gelişimi. Güdüleme ve iş doyumu. Örgütsel iletişim (tanımı, önemi, türleri). Örgütsel iletişim (örgüt yapısı ve iletişim, doğal iletişim). Liderlik (tanımı, önemi, liderlik kuramları, liderlikte güncel yaklaşımlar). Zaman yönetimi ve stres yönetimi. iş tasarımı (tanımı, önemi, teknikleri). İş tasarımı (iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme ve davranış ilişkisi). Örgütsel değişim (tanımı, önemi, türleri, planlı değişim süreci). Örgütsel değişim (planlı değişim ve değişime direnç; tanımı ve önlenmesi). Örgüt kültürü. Organizasyonel yurttaşlık davranışı. Örgütlerde takım çalışması.

 

AEKON192 Makroekonomiye Giriş (3-0)3 AKTS: 5
Milli gelir. "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri. Mal ve para piyasaları genel dengesi. Uluslararası ticaretin etkileri.

 

AİŞLT242 Ticaret Hukuku (3-0)3 AKTS:5
Ticaret hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri/ ticaret hukuku düzenlemeleri/ Ticaret hukukunun kaynakları.  Ticari işletme kavramı, tanımı, unsurları/ ticari işletmenin yapısı/ ticari işletmenin devri, ticari işletme rehni.  Ticari iş kavramı. Adi iş, ticari iş ayrımı/ Ticari iş karinesi/ Ticari iş olmaya bağlanan özel sonuçlar.  Ticari iş kavramı. Adi iş, ticari iş ayrımı/ Ticari iş karinesi/ Ticari iş olmaya bağlanan özel sonuçlar.  Tacir kavramı/ Gerçek kişi tacir, tüzel kişi tacir ayrımı/ Tacir olmaya bağlanan özel sonuçlar.  Ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet, marka.  Tacir yardımcıları, ticari mümessil, ticari vekil, acente.  Şirket kavramı/ şirketin varlığı için aranan unsurlar/ Şirketlerin tasnifi.  Adi şirket, ticaret şirketi ayrımı ve şahıs şirketleri-sermaye şirketleri ayrımı.  Adi şirketler, kollektif şirketler, komandit şirketler.  Anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler.  Kıymetli evrak kavramı/ tanımı ve unsurları/ kıymetli evrakın adi evraktan farkları.  Kıymetli evrakın sınıflandırılması/ kambiyo senetlerinin kıymetli evrak türü olması.  Poliçe, bono ve çeke dair hükümlerin incelenmesi. 

 

AAİİT202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2 AKTS:2
Siyası inkılaplar: saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Atatürk döneminde kurulan ve TBMM’de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılabı ve yeni hukuk düzeni. Eğitim alanındaki inkılaplar. Kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılap hareketleri. Ekonomik alanda inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası-I (1923 - 1930). . Atatürk dönemi Türk dış politikası-II (1930 - 1938). Atatürk ilkeleri: temel ve bütünleyici ilkeler. Atatürk sonrası Türkiye.

 

V.YARIYIL

 

 

AİŞLT301 Maliyet Muhasebesi-I  (3-0)3 AKTS: 5
Maliyet kavramı ve terminolojisi. Maliyet kavramı ve terminolojisi. Maliyetlerin sınıflandırılması. Tek düzen hesap planı ve maliyet sınıfları. Maliyet muhasebesinin tanımı ve türleri. Maliyet muhasebesi sistemleri. Madde ve malzeme maliyetleri. Madde ve malzeme maliyetleri – stok yönetimi. Madde ve malzeme maliyetleri. Hammadde ve malzeme hareketlerinin kaydı. İşgücü maliyetleri. İşçilik maliyetleri. İşçilik muhasebesi. Genel imalat maliyetlerinin tanımı ve özellikleri. Genel imalat maliyetleri ile ilgili özel problemler.

 

AİŞLT303 İşletme Finansmanı (3-0)3 AKTS: 5
Finansal yönetim ve kapsamı. Paranın zaman değeri. Paranın zaman değeriyle ilgili problem çözümü. Rasyo analizi-I. Rasyo analizi-II. Rasyo analiziyle ilgili problem çözümü. Kar planlaması-I. kar planlaması-II. kar planlamasıyla ilgili problem çözümü. Finansal tahminleme-I. Finansal tahminlemeyle ilgili problem çözümü. Finansal planlama ve kontrol: bütçeleme-I. Finansal planlama ve kontrol: bütçeleme-II. Finansal planlama ve kontrol: bütçelemeyle ilgili problem çözümü.

 

AİŞLT305 Üretim Yönetimi-I (3-0)3 AKTS: 5
Üretim yönetimi temel tanım ve kavramlar.İşletme ve üretim sistemi.Üretim sistemlerinin tasarımı.Üretim kararları.Üretim bölüm organizasyonu.Üretim sistemlerinin analizi.İş etüdü kavramı.İş ve işyeri düzenlemesi.Üretim sistemlerinin işletilmesi ve kontrolü.Talep tahminleme ve ürün yönetimi.Kaynak yönetimi; enerji, su, hammadde, insan, teknoloji. Kapasite yönetimi. Fabrika kuruluş yeri seçimi. Yerleştirme düzeni. fabrika içi düzenleme.Ücret yönetimi.

 

AİŞLT307 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3 AKTS: 5
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, amacı, önemi, fonksiyonları. İnsan kaynakları departmanı. İş analizi ve iş tasarımı. İnsan kaynakları planlaması. İş gören tedariki. İş gören seçimi ve yerleştirilmesi. İş gören eğitimi ve geliştirilmesi. Kariyer yönetimi ve planlaması. Performans değerlemesi. Ücretlendirme yönetimi. Ücret sistemleri ve performansa dayalı ücret sistemleri. Sendika yönetim ilişkisi. Toplu pazarlık. İnsan kaynakları bilgi sistemleri.

 

AİŞLT309 Vergi Hukuku (3-0)3 AKTS: 5
Vergi hukukunun temel ilkeleri. Vergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleri. Vergi suç ve cezaları. Vergi idaresi ve görevleri. Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları. Gelir vergisi. Gelir vergisinde matrahın tespiti. Gelir vergisinin tarh ve tahsili. Kurumlar vergisi. Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi. Motorlu taşıtlar- taşıt alım vergisi ve ek taşıt alım vergisi. Katma değer vergisi, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi. Akaryakıt tüketim vergisi ve gümrük vergisi. Banka ve sigorta muameleleri vergisi ve damga vergisi.Değerli kağıtlar ve harçlar kanunu.

 

VI. YARIYIL

 

 

AİŞLT302 Maliyet Muhasebesi-II  (3-0)3 AKTS: 5
Maliyet yerleri ayrımı ve maliyet dağıtımları. Maliyet dağıtımları. Maliyet dağıtımları. Sipariş maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Safha maliyet sistemi. Birleşik imalat maliyet sistemi. Birleşik imalat maliyet sistemi. Standart maliyet sistemi. Standart maliyet sistemi. Standart maliyet sistemi. Değişken maliyet sistemi. Maliyet yönetimi.

 

AİŞLT304 Finansal Yönetim (3-0)3 AKTS: 5
Finansal yönetimin tanımı, temel fonksiyonları, finans yöneticisinin görevleri. Paranın zaman değeri. Finansal analiz. Finansal planlama ve denetim. Finansal planlama ve denetim. Kısa vadeli fon kaynakları. Orta ve uzun vadeli fon kaynakları. Sermaye maliyeti - borçlanma maliyeti. Öz kaynak maliyeti - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Sermaye yapısı: optimal sermaye yapısı ile ilgili yaklaşımlar. Kar payı dağıtım politikası. Döner varlıklara yatırım: nakit ve nakit benzeri varlıklara yatırım. Döner varlıklara yatırım: alacaklara ve stoklara yatırım. Sabit varlıklara yatırım. Sabit varlıklara yatırım.

 

AİŞLT306 Yatırım Projeleri Analizi (3-0)3 AKTS: 5
Yatırımprojelerinin önemi ve temel kavramları. Yatırım, paranın zaman değeri, gelecek ve şimdiki değer kavramları. Annüiteler, ilgili tabloların özellikleri. Yatırım projelerini belirlilik altında değerleme teknikleri. Karlılık oranları, geri ödeme süresi. Net bugünkü değer yöntemi. İç verim oranı yöntemi, karlılık endeksi yöntemi. Yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinde tercih kriterleri. Yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinin birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesi durumu. Net bugünkü değer yönteminin yenileme yatırımlarına uygulanması. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi yöntemleri. Risk faktörünü nakit akışına ve iskonto oranına katma yöntemi. Olasılık dağılımları yaklaşımı. Karar ağacı yöntemi ve simülasyon yaklaşımları.

 

AİŞLT308 Üretim Yönetimi-II (3-0)3 AKTS: 5
Fabrika lojistiği ve malzeme nakli. Stok yönetimi. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve optimizasyonu. Proje yönetimi teknikleri. Toplam verimli bakım. Süreç yönetimi. Toplam kalite yönetimi. Bilgisayar entegre üretim. CAD, CAE, CAPP, CAM, IR, GT, CMS, FMS, PIS. Teknoloji yönetimi. Tam zamanında üretim (JIT). 6S temizlik, düzen ve güvenlik prensipleri. Yalın düşünce ve yalın üretim. Yalın düşünce ve yalın üretim.

 

AİŞLT312 Araştırma Metotları (3-0)3 AKTS: 5
Araştırma yöntemlerine giriş. Sosyal bilimlerin doğuşu ve gelişimi. Bilgi kavramı ve türleri. Bilim ve diğer bilgi türleri arasındaki ilişki. Kuram ve hipotez kavramları: tümdengelim ve tümevarım. Kütüphane tanıtımı ve kullanımı. İnternet Kullanımı ve tanıtımı. Araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik. Araştırma etiği. Araştırma konusu seçimi.Araştırma taslağı ve teklifi. Araştırmanın sınırlılıklarının belirlenmesi. Kaynak arama-tarama. Bilimsel eserlerde kaynak gösterme kuralları. Nitel ve nicel veri toplamaya genel bir bakış. Anket ve görüşme teknikleri. Tez ve proje yazım teknikleri: örnek olay çözümleri.

 

VII. YARIYIL

 

 

AİŞLT447 Mali Tablolar Analizi (3-0)3 AKTS: 5
Finansal tablolarla ilgili genel bilgiler ve temel finansal tablolar. Finansal tabloların genel nitelikleri. Finansal tabloların kullanım sınırları. Finansal tabloların düzenlenmesinde esaslar. Bilanço ve gelir tablosu düzenlemeleri. Fon akım tablosu. net çalışma sermayesi tablosu. Nakit akım tablosu. Kar dağıtım tablosu. Öz kaynaklar değişim tablosu. Finansal tablo analizinde kullanılan analiz tekniklerinin incelenmesi. Konsolide finansal tablolar ve mali tablolar üzerindeki fiyat hareketlerinin incelenmesi.

 

AEKON421 Türkiye Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Milli gelir hesaplarının tarihsel gelişimi. Türkiye'de gelir dağılımı. Kamu maliyesinde gelişmeler. İç ve dış borç analizleri. Tarım ve sanayi sektörlerindeki gelişmeler. KİT'lerin ekonomideki yeri ve özelleştirilmeleri. 1958, 1970 ve 1980 ekonomik istikrar kararları. Ödemeler dengesi politikası. İhracat ve ithalat rejimleri ve dış ticaret politikaları. Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri.

 

VIII. YARIYIL

 

AİŞLT406 Stratejik Yönetim (3-0)3 AKTS: 5
Stratejik yönetimin temel kavramları. İşletmelerde strateji. Strateji geliştirme süreci ve strateji analizi. Hedefler, yönetimin öncelikleri ve değerler. Dış çevre analizi: fırsat ve tehditler. İç çevre analizi: üstünlük ve zayıflıklar. Stratejik alternatif analizi ve strateji seçimi. Strateji türleri. Stratejik yönetim teknikleri. Kriz dönemlerinde yönetim. Küçük işletmelerde stratejik yönetim. Hizmet işletmelerinde strateji geliştirme. Kar amacı gütmeyen işletmelerde stratejik yönetim. Stratejik liderlik.

AİŞLT408 Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Analizi (3-0)3 AKTS: 5
Mali piyasa kavramı. Para ve sermaye piyasası tanımı ve karşılaştırılması. Para ve sermaye piyasası araçları. Sermaye piyasası  kurumları ve hukuki yapısı. Borsa ve yapısı. Temel ve teknik analiz ve uygulamaları. Hisse senedi değerlemesi. Tahvil değerlemesi. geleneksel ve modern portföy teorisi. Markowitz ve Sharpe modeli analizi. Camp modeli ve örnek uygulamalar.

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER DERS İÇERİKLERİ

V.YARIYIL

 

 

AİŞLT311 Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları (3-0)3 AKTS: 5
Vergi denetimi, tanımı, amacı, türleri, teknikleri. I Dönen Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi. 10 Hazır Değerler hesap grubunun vergisel denetimi. 11 Menkul Kıymetler hesap grubunun vergisel denetimi. 12 Ticari Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi. 13 Diğer Alacaklar hesap grubunun vergisel denetimi. 15 Stoklar hesap grubunun vergisel denetimi. 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesap grubunun vergisel denetimi. 18 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunun vergisel denetimi. 19 Diğer Dönen Varlıklar hesap grubunun vergisel denetimi. II Duran Varlıklar hesap sınıfının vergisel denetimi. III Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi. IV Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi. V Öz Kaynaklar hesap sınıfının vergisel denetimi. Gelir Tablosunun vergisel denetimi.

 

AİŞLT315 Çok Uluslu Şirketlerin Yapısı (3-0)3 AKTS: 5
Çok uluslu işletmeler, tanımı, özellikleri ve faydaları. Çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri. Çok uluslu ortaya çıkışlarını açıklayan kuram ve modeller. Çok uluslu şirketlerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkileri. Ödemeler bilançosu. ödemeler bilançosu kalemleri. Cari işlemler ve dış ticaret açığı. Batı kökenli çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetleri.

 

AİŞLT325 Tüketici Davranışları (3-0)3 AKTS: 5
Tüketici Davranışları kavramı ve özellikleri. Tüketici Davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisi. Tüketici Davranış Modelleri. İhtiyaçlar ve tüketim. Motivasyon ve ilgilenim. Algılama. Öğrenme. Tutumlar, benlik ve kişilik. Değerler, yaşam biçimleri, kültür. Sosyal sınıflar ve gruplar, durumsal faktörler. Tüketici satın alma karar süreci. Kültür ve satın alma davranışları. Web ortamında tüketici davranışları. Tüketici davranışlarında özel konular.

 

VI. YARIYIL

 

 

AİŞLT338Muhasebe Paket Programları (3-0)3 AKTS: 5
Bilgisayar donanım ve işletim sistemlerinin tanıtılması. Paket programların amaçları ve bu programların muhasebe ve finans konularında kullanımına ilişkin uygulamalar. Özel muhasebe paket programlarının tanıtılması ve kullanımı. Muhasebe kodlama sistemleri. Muhasebe paket programları modülleri. Faturalama Modülü ve kullanımı.Stok modülü ve kullanımı. Sipariş modeli ve kullanımı. Muhasebe modülü ve kullanımı. Mizan düzenleme ve sonuç işlemleri. Mali tabloların düzenlenmesi. Personel modülü ve bordro uygulaması. Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi. Örnek uygulamaların programda gerçekleştirilmesi.

 

 

AİŞLT314 Reklamcılık ve Tutundurma (3-0)3 AKTS: 5
Tutundurma kavramı.Tutundurma çabaları ve haberleşme süreci.Tutundurma bütçesi.Tutundurma karması.Reklam.Kişisel satış ve satış yönetimi.Diğer satış artırıcı çabalar. halkla ilişkiler ve tanıtma. Tutundurma faaliyetleri etkinliğinin ölçülmesi.

 

AİŞLT324 İdare Hukuku (3-0)3 AKTS: 5
İdare Kavramı, İdarenin yapısal ve işlevsel konumu, idari işlev, idareye uygulanacak hukuk kuralları.  İdare ve anayasal ilkeler.  İdari işlemlerin hukuki rejimi. İdarenin yetkileri.  Kamu hizmeti.  Kolluk.  İdari yaptırımlar.  İdari usul ve bilgi edinme hakkı.  Bilgi edinme hakkı.  Türkiye’ninidari teşkilatı.  Yerinden yönetim. 

AİŞLT348 Girişimcilik (3-0)3 AKTS: 5
Girişimcilikle ilgili temel kavramlar ve girişimciliğin önemi. Girişimcilerle ilişkilendirilen başlıca nitelikler firma yaklaşımı, çevresel yaklaşım. Girişimsel ve yönetsel zihin yapısı. Girişimci ortam, yeni iş fikirleri ve girişim kararını etkileyen faktörler. Türkiye'de girişimcilerin yaşadığı sorunlar. Rekabetçi üstünlük yaratmada iç girişimciliğin temel dinamikleri.İş ahlakı ve sosyal sorumluluk. Girişimcilik sürecinin unsurları: fırsat tanımlama ve geliştirme, kaynaklar ve örgüt. Yenilik ve girişimcilik süreci. Çevresel analiz ve yeni girişimler için pazar araştırması. İş planı hazırlama: İş fikrinin plana dönüştürülmesi. İş planı yazımı, değerlendirme ve kuruluş kararı: Finasman ve pazarlama planlarının önemi. Yeni iş girişimini etkileyen yasal unsurlar. Yeni ekonomi, e-ticaret, tekno parklar, kuluçka ve AR&GE merkezleri. KOBİ, KOSGEB vb. iş fikrini destekleyici kuruluşlar.

 

 

 

VII. YARIYIL

 

 

AİŞLT401 Yönetim Muhasebesi (3-0)3 AKTS: 5
Mali tabloların yönetim açısından önemi.Fiyat hareketleri ve muhasebe işlevi üzerinde etkileri ve çözüm yolları.Maliyet ve maliyetleme.Karın saptanması ve sorunları ve çözüm yolları.Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi.Planlama.Maliyet-hacim-kar analizleri.Bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması.Standart maliyetler ve kontrol.Özel yönetim kararlarına ilişkin teknikler.

 

AİŞLT407 Uluslararası Pazarlama (3-0)3 AKTS: 5
Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve bankacılık işlemleri.

 

AİŞLT409 Para ve Finansal Kurumlar (3-0)3 AKTS: 5
Finansal sistem ve finansal piyasalar. Para piyasaları. Tahvil piyasaları. Hisse senedi piyasaları. Türev ve finansal piyasalar. Sermaye piyasası kurulu. Menkul kıymet borsaları. Kolektif yatırım kurumları. Merkez bankaları ve uluslararası para ve sermaye piyasaları.

 

AİŞLT411 Banka Muhasebesi (3-0)3 AKTS: 5
Banka muhasebesinin özellikleri. Banka tek düzen hesap planı. Bankalarda otomasyon. Mevduat kabulü. Borçlanma senetleri. Kredi işlemleri. Nakdi ve gayri nakdi krediler. Menkul kıymet alım ve satım işlemleri. Repo ve kambiyo işlemleri. Türev ürünleri ve hizmet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve örnek uygulamalar.

 

AİŞLT413 Üretim Planlaması (3-0)3 AKTS: 5
Üretimde kısa ve uzun dönem planlarının oluşturulması. İş gücü planı. takım tezgah planının yapılması. plan için kantitatif analizin yapılması. En küçük kareler metodu. Hareketli ortamlar metodu. İş gücü ve ekipmanın sayısal analizlerle belirlenmesi. Satın alma ve üretim kararının verilmesi.

 

AİŞLT417 Günümüz İşletmecilik Sorunları (3-0)3 AKTS: 5
Günümüz işletmecilik sorunları araştırmaları ve işletmelerin sosyo-kültürel, teknolojik, örgütsel, yönetsel yapısal sorunları. İşletmelerin iç ve dış çevresel sorunları.

 

VIII. YARIYIL

 

AİŞLT412 Uluslararası Finans (3-0)3 AKTS: 5
Uluslararası para sistemi. Ödemeler dengesinin yapısı, hesaplar bazında yorumlama. Türkiye Cumhuriyeti ödemeler dengesinin geçmiş yıllardan günümüze değerlendirilmesi. Döviz piyasalarına bakış. Uluslararası parite koşulları. Uluslararası parite koşulları II. döviz piyasalarına yönelik türev enstrümanlar. Döviz piyasalarına yönelik türev enstrümanlar II. şirketler açısından uluslararası kur riski yönetimi. Uluslararası yatırımlara genel bakış. Uluslararası portföy yönetimi. Uluslararası finansal krizler, sistemin yeniden yapılanması. Uluslararası sermaye hareketleri ve gelişmekte olan ülkeler. Genel değerlendirmeler ve sonuç

AİŞLT414 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları (3-0)3 AKTS: 5
SPSS ve STATISTICA paket programlarının tanıtımı. Bilgisayar ortamında ortalama, asimetri, basıklık, değişkenlik, varyans, regresyon ve korelasyon hesaplamaları ve grafik çizimleri.

AİŞLT416 Üretimde Kalite Kontrol (3-0)3 AKTS: 5
Üretim sisteminde kalite kontrolün yeri. Kaliteyi oluşturan temel unsurlar. Standart ve spesifikasyon arasındaki fark. Toplam kalite kontrolü. Kalite kontrolünü etkileyen faktörler. Kalite maliyetlerinin analizi. Kalite geliştirme grupları. Kalitede yeni kavramlar. ISO 9000 standartları. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri. Örnek kalite kontrol uygulamaları.

AİŞLT418 Finansal Türevler (3-0)3 AKTS: 5
Finansal teknikler hakkında genel bilgi. Faktöring, türleri, avantaj ve dezavantajları. Faktöring maliyeti ve diğer finansman yöntemleriyle karşılaştırılması. Forfaiting tanımı ve süreci. Forfaiting avantaj ve dezavantajları, forfaiting maliyeti. Finansal kiralama tanımı, gelişimi, yöntemleri, süreci. Finansal kiralamanın avantaj ve dezavantajları, finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi. Risk sermayesi kaynakları. Risk sermayesi ile finanslama. Forward işlemleri, çeşitleri, fiyatlaması. Future sözleşmeleri, çeşitleri, fiyatlaması. Opsiyon tarafları, türleri, opsiyon fiyatlama modelleri. Swap, tarafları, türleri, geleceği. Menkulleştirme, tanımı, yapısı, süreci, avantaj ve dezavantajları.

 

AİŞLT440 Siyasal Reklamcılık (3-0)3 AKTS: 5
Reklamcılık. Dünya ve Türkiye’de reklamcılık. Siyasal reklamcılık. Dünya ve Türkiye’de siyasal reklamcılık. Siyasal reklamcılığın gelişim süreci. Siyasi partilerimizin siyasal reklam uygulamaları. Propaganda ve propaganda çeşitleri. İz bırakan siyasal reklamlar.