VİZYON

Kaliteli bir eğitim ve öğretim yaparak kamu ve özel sektörde en çok aranan mezunlar vermek; ülkenin ekonomik, idari ve siyasal

sorunlarına çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve yaratıcı ve özgün bilgiyi içeren

uluslararası düzeyde yayınlar yapmak.