GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KATALOĞU

ZORUNLU DERSLER
I. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON101

Ekonomiye Giriş-I

3

0

3

4

AİŞLT107

Hukuka Giriş

3

0

3

4

AİŞLT111

Davranış Bilimleri

3

0

3

4

AİŞLT103

İşletme Bilimlerine Giriş

3

0

3

4

AİŞLT101

Muhasebe-I

3

0

3

4

AEKON105

Temel Matematik-I

3

0

3

4

AYDBİ101

İngilizce-I

2

0

2

2

ATÜRK101

Türk Dili-I

2

0

2

2

AGOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

ATDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi-I

1

0

1

1

Toplam

 

24

1

23

30

II. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON102

Ekonomiye Giriş-II

3

0

3

4

AİŞLT118

Anayasa Hukuku

3

0

3

3

AEKON108

İktisat Tarihi

3

0

3

4

AİŞLT102

Muhasebe-II

3

0

3

4

AEKON110

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

3

AEKON106

Temel Matematik-II

3

0

3

4

AYDBİ102

İngilizce-II

2

0

2

2

ATÜRK102

Türk Dili-II

2

0

2

2

ATDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi-II

1

2

2

2

AGME100

Genel ve Mesleki Etik

2

0

2

2

Toplam

 

25

2

26

30

III. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON203

Mikro Ekonomi-I

3

0

3

5

AEKON251

İstatistik-I

3

0

3

5

AEKON253

Matematiksel Ekonomi-I

3

0

3

4

AİŞLT219

Borçlar Hukuku

3

0

3

4

AAİİT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

2

AİŞLT201

Envanter Bilanço

3

0

3

5

AEKON205

Makro Ekonomi-I

3

0

3

5

Toplam

 

20

0

20

30

IV. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON206

Makro Ekonomi-II

3

0

3

5

AEKON252

İstatistik-II

3

0

3

5

AEKON210

Kamu Ekonomisi

3

0

3

4

AEKON204

Mikro Ekonomi-II

3

0

3

5

AEKON254

Matematiksel Ekonomi-II

3

0

3

4

AİŞLT242

Ticaret Hukuku

3

0

3

5

AAİİT202

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

2

Toplam

 

20

0

20

30

V. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON309

Kamu Maliyesi

3

0

3

5

AEKON311

Para ve Banka

3

0

3

5

AEKON351

Ekonometri-I

3

0

3

5

AEKON371

Uluslararası İktisat-I

3

0

3

5

AEKON315

İktisadi Düşünceler Tarihi

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

 

 

 

VI. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON386

Araştırma Metodları

3

0

3

5

AEKON352

Ekonometri-II

3

0

3

5

AEKON374

Uluslararası İktisat-II

3

0

3

5

AEKON314

Para Politikası

3

0

3

5

AİŞLT362

Mali Tablolar Analizi

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

VII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON403

Maliye Politikası

3

0

3

5

AEKON421

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-I

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-II

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-III

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-IV

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

VIII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON446

Medeniyet ve İktisat

3

0

3

5

AEKON436

İktisat Politikası

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-I

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-II

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-III

3

0

3

5

AEKON***

Seçmeli Ders-IV

3

0

3

5

Toplam

 

18

0

18

30

SEÇMELİ DERSLER

V. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON333

Şehirleşme Ekonomisi

3

0

3

5

AEKON319

Turizm Ekonomisi

3

0

3

5

AEKON311

Türk İktisat Tarihi

3

0

3

5

AEKON323

İktisat Sosyolojisi

3

0

3

5

VI. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON316

Küreselleşme ve Ekonomik Krizler

3

0

3

5

AEKON318

Konjonktür Teorileri

3

0

3

5

AEKON330

Çalışma Ekonomisi

3

0

3

5

VII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GÜZ

AEKON463

AB Sektörel Politikaları

3

0

3

5

AEKON417

Rekabet Teorileri

3

0

3

5

AEKON451

Yenilik İktisadı

3

0

3

5

AEKON447

Türkiye AB İlişkileri

3

0

3

5

AEKON437

Piyasa Analizleri

3

0

3

5

AEKON431

Dünya Ekonomisi

3

0

3

5

AEKON483

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

5

AEKON433

Mesleki İngilizce-I

3

0

3

5

VIII. YARIYIL


Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BAHAR

AEKON444

Endüstri İlişkileri

3

0

3

5

AEKON474

Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri

3

0

3

5

AEKON432

Uluslararası Mali Kurumlar

3

0

3

5

AEKON412

Kalkınma Ekonomisi

3

0

3

5

AEKON434

Mesleki İngilizce-II

3

0

3

5

AEKON402

Güncel Ekonomik Sorunlar

3

0

3

5

 

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 

AEKON101 Ekonomiye Giriş-I (3-0)3 AKTS:4
Talep, arz, tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu.Arz ve talebi etkileyen o malin fiyatı dışındaki faktörler, arz talep ve esneklik analizi.Faydanınölçülebilirlik problemi, eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi tüketici dengesi.Üretim fonksiyonu ve verim analizi.Maliyet analizi. Firma dengesi ve kâr maksimizasyonu, Tam rekabet piyasasında firma dengesi.Aksak rekabet piyasasının ortaya çıkış nedenleri ve türleri.Monopol, monopolcü rekabet piyasası. Üretim faktörleri talebi.Emek ve ücret, toprak ve rant.Sermaye ve faiz, girişim ve kâr.Gelir dağılımıpolitikası.

 

AİŞLT107 Hukuka Giriş (3-0)3 AKTS:4
Hukuk kurallarının özellikleri.Hukukun kaynakları olarak asli ve tali kaynaklar - I.Hukukun kaynakları olarak asli ve tali kaynaklar - II.Hukukun genel teorisi hakkında bilgi.Hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanması (Yorum).Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması.Hukukta boşluk kavramı.Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı.Kamu hukukunun alt disiplinleri.Özel hukukun alt disiplinleri.Hukukta hak kavramı ve hak türleri - I.Hukukta hak kavramı ve hak türleri - II.Türk muhakeme teşkilatı hakkında genel bilgi.

 

AİŞLT111 Davranış Bilimleri(3-0)3 AKTS:4
Davranış bilimlerinin anlamı, önemi, içeriği ve diğer disiplinlerle ilişkileri.Öğrenme ilkeleri ve teorileri.Algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler.Motivasyon ve motivasyon teorileri.Kişilik özellikleri ve kişilik teorileri.Davranışsal açıdan önemli kişilik boyutları.Tutumların oluşumu, boyutları ve tutum değiştirme.Kültür kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması.Kültürel farklılaşma, kültürün ögeleri ve kültürle ilgili tutumlar.Rol, statü ve statü belirleyicileri.Grupların oluşumu, özellikleri ve türleri.İşletmelerde gruplar.

 

AİŞLT103 İşletme Bilimlerine Giriş (3-0)3 AKTS:4
İnsan ve ihtiyaçlar, insan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi.İşletme kavramının tanımı, temel kavramlar.İşletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi.İşletmenin amaçları.İşletmenin amaçları.İşletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları.İşletme çeşitleri, yatırım çalışması.İşletme çeşitleri, yatırım çalışması.İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin kuruluş yerinin seçimi.İşletme büyüklüğü, kapasite türleri.Hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri.İşletmenin işlevleri.

 

AİŞLT101 Muhasebe-I (3-0)3 AKTS:4
İşletme kavramı, muhasebe kavramı, muhasebenin tarihsel gelişimi, muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin fonksiyonları.Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri, temel muhasebe eşitliği.Temel mali tablolar: bilanço ve gelir tablosu.Hesap kavramı ve hesapların işleyişi.Yevmiye maddesi, mizan, yardımcı hesaplar.Örnek çalışmalar.Muhasebe defterleri, belgeler, muhasebe süreci.Tek düzen hesap planı: genel açıklamalar, tek düzen hesap planında yer alan ana hesaplar, bilanço hesapları.Hazır değerler.Menkul kıymetler.Ticari alacaklar.Örnek çalışmalar.

 

AEKON105 Temel Matematik-I (3-0)3 AKTS:4
Kümeler ve sayılar.Özdeşlikler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler.Doğrunun analitik incelenmesi. Fonksiyon Kavramı, polinomlar.Fonksiyon türleri.Fonksiyonlarla yapılan işlemler.Fonksiyonların grafikleri.Limit kavramı.Tek yönlü limit.Süreklilik.Türev kavramı.Türev uygulamaları.

 

AYDBİ101 İngilizce-I (2-0)2 AKTS:2
Kursa giriş.Okuma: müziğin davranış yazısına etkisi: cümle dönüşümü.Okuma: İnternet sorunları yazma: toplama / akıl yürütme / sonuç / örnekleme bağlama.Okuma: evcil hayvanlar: okuma: muhalefetin sözlerinin bağlanması / özetleme.Birinci ara sınavın revizyonu.İlk ara sınavın revizyonu.Okuma: değişen işyeri yazma: yazma girişi (bölüm 1).Yazma: yazma girişi (bölüm 2 ve bölüm 3).Birinci ara sınavın revizyonu.Okumak: neden korsan müzik indirilmemeli (öğrenciler gruplar halinde bir fikir paragrafı yazacaktır).Okuma: sınıf içi yazılma yazılımının etkisi 2 (öğrenciler bir fikir paragrafı yazacaktır).Final sınavı revizyonu.Final sınavı revizyonu.Final sınavı revizyonu.

 

ATÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 AKTS:2
Yeryüzündeki Diller. Dil aileleri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin yayılma alanları. Noktalama işaretleri. Yazım kuralları. Dilekçe. Türkçenin ses özellikleri. Türkçede ses olayları. Yazılı anlatım. Anı türü.

 

AGOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS:1
Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antrenman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

ATDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1 AKTS: 1
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

 

II. YARIYIL

 

AEKON102 Ekonomiye Giriş-II (3-0)3 AKTS:4
Makro ekonomik akimin doğuşu ve makro modeller.Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri ve ilgili kavramlar.Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları.Denge milli gelirin belirlenmesi.Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki.Paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri.Paranın makro ekonomideki rolü.Para ve mal piyasasında eşanlı denge.Para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişki.Merkez bankasının para arzını kontrolü: para politikası araçları.Enflasyon, istihdam ve işsizlik.Ekonomik hayattaki konjonktürel dalgalanmalar, keynesyen maliye ve monetarist para politikaları.Uluslararası ekonomik ilişkiler, ekonomik büyüme ve Kalkınma.

 

AİŞLT118 Anayasa Hukuku(3-0)3 AKTS:4
Anayasacılık kavramı.Devletin -kurgusal- unsurları: egemenlik, ulus ve vatan.Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi: asli ve tali kurucu iktidar.Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi.1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri I.1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel özellikleri II.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri I.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri II.Osmanlı-Türk anayasacılık hareketleri III.1982 Anayasası rejimi I.1982 Anayasası rejimi II.1982 Anayasası rejimi III.

 

AEKON108 İktisat Tarihi (3-0)3 AKTS:4
İktisat tarihinin doğuşu ve konusu.Tarım devrimi ve sonuçları.İlkçağ ekonomileri.Roma imparatorluğu.Ticaret ve sanayi, şehirler.Modern Çağ’ın başlarında Avrupa ekonomisi.Sanayi Devrimi.Sanayi Devrimi’nden sonra nüfus, sosyal ve ekonomik yapı. 19. yüzyılda sanayileşmenin yayılması ve geç endüstrileşen ülkeler.Yirminci yüzyılda Dünya Ekonomisi.I.Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları.Büyük Buhran.

 

AİŞLT102 Muhasebe-II (3-0)3 AKTS:4
Ticari mallar hesabı, diğer dönen varlıklar (KDV hesapları).Aralıklı envanter yöntemi.Devamlı envanter yöntemi.Diğer stoklar, stok değer düşüklüğü karşılığı, verilen sipariş avansları.Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, peşin ödenen vergiler ve fonlar, iş avansları, personel avansları.Duran varlıklar hesap grubu: genel bilgiler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar.Mali duran varlıklar.Maddi duran varlıklar ve amortisman kayıtları.Maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar.Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları.Pasif hesaplar: Genel bilgiler, mali borçlar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar.Özkaynaklar; envanter değerleme işlemleri, Dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.

 

AEKON110 Siyaset Bilimine Giriş (3-0)3 AKTS:3
Siyaset Biliminde temel kavramlar.Siyasal düşüncenin din, ahlak ve bilimle olan ilişkileri.Siyaset Biliminin konusu, metodu ve bölümleri.Siyasetin psikolojik temelleri.Siyasetin sosyolojik temelleri.Siyasetin ekonomik temelleri.Siyasal bir kurum olarak hukuk düzeni: Anayasa ve Devlet.Devlet teşkilatı: temel organları ve kuvvetleri.Siyasal hayatın davranışçı açıdan incelenmesi ve metodolojisi.Siyasal katılma ve siyasal etki.Politik güç/kabiliyet, politik kontrol ve politik gücün kontrol yöntemleri.Elit teorileri.Siyasal ideolojiler.Siyasal propaganda: ortamı, tipleri, araçları ve teknikleri.

 

AEKON106 Temel Matematik-II(3-0)3 AKTS:4
Yüksek mertebeden türevler. Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi.Belirsiz integral.Belirli integral tanımı. Belirli integral ile alan hesabı. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler.Matris işlemlerinin özellikleri. Determinantlar. Determinantların özellikleri. Doğrusal programlama.Doğrusal programlama yöntemiyle matematiksel modellin kurulması.

 

AYDBİ102 İngilizce-II (2-0)2 AKTS:2
Kelime bilgisi: dil yeteneği, eğitim, dilbilgisi: İngilizce fiil düzeni, yardımcı fiillerin kullanıldığı yerler.Kelime Bilgisi: fiil kalıpları, dilbilgisi: yardımcı fiillerin gözden geçirilmesi, dinleme: sınav hikâyeleri.Kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları kelime bilgisi: sıklık bildiren ifadeler, duygular ve görüşler, dilbilgisi: geçmişteki ve şu andaki alışkanlıklar, tekrar eden davranışlar ve durumlar, dinleme: iki kişinin yemek yeme alışkanlıkları.Kelime bilgisi: kelime oluşturma, ön ek ve son ekler, dilbilgisi: (get) used to ders: İngilizce şarkılar, küçük çocuklarla yaşanan sorunlar.Kelime bilgisi: suç tipleri, suçlular ve suçla ilgili fiiller, dilbilgisi: ikinci tip koşullu cümleler, if eğer yerine geçebilecek ifadeler.Kelime bilgisi: fiiller ve ilgeçler, dilbilgisi: üçüncü tip koşullu cümleler ders: bir avukat-müvekkil görüşmesi.Kelime bilgisi: öbek eylemler, kitaplar ve okuma, dilbilgisi: geçmişi anlatan fiil kalıpları; süreğen mişli geçmiş zaman.Kelime bilgisi: bağdayıcı kelimeler: sebep ve karşıtlık, dilbilgisi: tanımlayıcı, tanımlayıcı olmayan ve kısaltılmış ilgi cümlecikleri, dinleme: ünlü şehir efsaneleri.Kelime bilgisi: hayvanlar, bitkiler ve bahçeler, dilbilgisi: karşılaştırma çeşitleri.Kelime bilgisi: fikir vermekte kullanılan sıfatlar, geriye gönderme yapma, dilbilgisi: gelecek zaman kipleri; süreğen gelecek zaman, dinleme: ekolojik çevre kirliliği konusunda bir konuşma.Kelime bilgisi: take ile ilgili ifadeler, karakter anlatan birleşik sıfatlar, dilbilgisi: fiil + ing kullanıldığı yerler.Kelime bilgisi: içerikten anlamı tahmin etme, dilbilgisi: gereklik ve zorunluk fiilleri; kesinliğin dereceleri, dinleme: ofiste bir gün.Bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği: dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd. bibliyografya çeşitleri ve kuralları.Dipnot kuralları.

 

ATÜRK102Türk Dili-II (2-0)2AKTS:2
Türkçede sözcük vurgusu. Türkçede grup ve cümle vurgusu Sözcükte kök, ek kavramlar çekim ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlama dayalı anlatım bozuklukları, yapıyadayalı anlatım bozuklukları. Eleştiri ve özeleştiri. Söyleşi, denem ve diğer yazı türleri Yazma çalışması

 

AGME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2 AKTS:2
Öğrencilere; genel ve mesleki etik ile ahlak ve sosyal sorumluluk kavramlarını; bu kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları; meslek hayatında etki dışı davranışları tanıtmaktır.

 

ATDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (1-2)2 AKTS: 2
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

 

 

 

III. YARIYIL

 

AEKON203 Mikro Ekonomi-I (3-0)3 AKTS:5
Arz ve talep.Tüketici tercihi teorisi.Tüketici tercihi teorisini kullanma.Üretim.Örnekler ve problem çözümleri.Üretimin maliyeti.Piyasaya devlet müdahalesi, fiyat kontrolleri, örümcek ağı teoremi.Örnekler ve problem çözümleri.Tam rekabet piyasalarında kar maksimizasyonu.Monopol.Oligopol ve monopolcü rekabet.Örnekler ve problem çözümleri.Mikro iktisat ve iktisadi kalkınma.

 

AEKON251 İstatistik-I (3-0)3 AKTS:5
İstatistiğin tamimi, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri.İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi.Sıklık dağılımları ve grafikler.Duyarlı merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama ve geometrik ortalama).Duyarlı merkezi eğilim ölçüleri (harmonik ortalama ve kareli ortalama).Duyarlıolmayan merkezi eğilim ölçüleri (kartiller ve mod).Değerlendirme.İndeksler: basit ve bileşik fiyat ve miktar indeksi.Indeksler: tartılı fiyat ve miktar indeksi.Olasılık.Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları. Kesikli olasılık dağılımları.Sürekli OlasılıkDağılımları. Değerlendirme.

 

AEKON253 Matematiksel Ekonomi-I (3-0)3 AKTS:4
Fonksiyonlar.Eğim hesaplaması ve fonksiyonların grafiklerle gösterimi.Doğru denklemlerinin elde edilmesi.İktisatta kullanılan temel fonksiyonlar, esneklik hesaplaması.İkinci dereceden fonksiyonlar ve fonksiyonların bileşenleri.Eşanlı denklem sistemleri, denge analizi.Matrislerin tamimi, matrislerde işlemler.Matrislerin kofaktörünün, transpozesinin ve tersinin hesaplanması.Doğrusal denklem sistemlerinin matrislerle gösterimi.Denklem sistemlerinin ters matris yöntemiyle çözülmesi.Denklem sistemlerinin Cramer yöntemi ile çözülmesi.Gauss-Jordan Eliminasyonu, matrislerin rankı.Leontief Girdi-Çıktı analizi.

 

AİŞLT219 Borçlar Hukuku (3-0)3 AKTS:4
Borçlar Hukuku’nun konusu ve kaynakları.Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları.Hukuki işlemler, sözleşmeler.Sözleşmenin kurulması, yorumu.İrade ile irade beyanı arasındaki uyumsuzluk.Sözleşmenin konusu.Temsil.Haksız fiil.Kusursuz sorumluluk.Sebepsiz zenginleşme.Borçların ifası.Alacaklının temerrüdü.Borcun ifa edilmemesi, borçlunun temerrüdü.Borçlunun temerrüdü.

 

AAİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2 AKTS:2
Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi. Avrupa gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni Osmanlılar. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti’nin paylaşılması. Milli Mücadele hazırlık dönemi. Kongreler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak – ı Milli. TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması. Lozan Antlaşması. Dış politika.

 

AİŞLT201 Envanter Bilanço (3-0)3 AKTS:5
Muhasebenin temel kavramları, hesap gruplarının işleyişi.Envanterin tanımı ve değerleme ölçüleri.Aktif hesapların envanter ve değerleme işlemleri, hazır değerler envanteri.Menkul kıymetler envanteri.Alacakların değerlemesi ve envanteri.Stokların sayımı ve değerlemesi.KDV hesaplarının kapatılması, dönem ayırıcı hesapların envanteri.Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların envanteri.Amortisman hesaplama yöntemleri.Yenileme fonu, yeniden değerleme ve maliyet artış fonu.Yabancı kaynak ve özkaynak hesaplarının envanteri.Maliyet hesaplarının yansıtılması, gelir-gider hesaplarının kapatılması.Kesin mizanın düzenlenip bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.Örnek çözümü.

 

AEKON205 Makro Ekonomi-I (3-0)3 AKTS:5
Makro iktisada giriş.Makro iktisadın amaçları ve araçları.Milli gelir hesaplamaları.Klasik analiz 1. hafta.Klasik analiz 2. hafta.Keynesyen teorinin gelişimi.Tüketim yatırım fonksiyonları.Denge milli gelir çarpan katsayısı hızlandıran katsayısı.fiyat değişmelerinin talep üzerine etkileri.Tasarruf paradoksu.Enflasyonist deflasyonist açık.Toplam talep toplam arz eğrileri kayma sebepleri.Okullara göre toplam arz grafikleri.Klasik ve keynesyen yaklaşımlara göre gelir fiyat değişmeleri.

 

IV. YARIYIL

 

 

 

AEKON206 Makro Ekonomi-II (3-0)3 AKTS:5
Planlanan toplam harcama, faiz hadleri reel GSYİH düzeyi: IS-LM modeli.IS-LM analizi, para ve maliye politikaları.Para ve maliye politikalarının etkinlikleri.Toplam talep ve toplam arz.Klasik, keynesyen, parasalcı, yeni klasik ve yeni keynesyen toplam arz eğrileri.Alternatif makro iktisadi modeller: klasik, parasalcı, yeni klasik ve yeni keynesyen modeller.Dinamik AD-AS modeli: uyumlayıcı ve akılcı beklentiler modelleri.Döviz kurları, devalüasyon ve j eğrisi.Açık ekonomi IS-LM analizi: IS-LM-BP modeli.Tüketim modelleri: Mutlak, nisbi, ömür boyu ve sürekli gelir hipotezleri.Para talebi modelleri.Para arzı ve para politikaları.Başlıca iktisadi büyüme modelleri.Bütçe açıkları.

 

AEKON252 İstatistik-II (3-0)3 AKTS:5
Örnekleme ve örnekleme yöntemleri.Örnekleme dağılımları.Hipotez testleri.Hipotez testleri.Ki – kare testleri.Varyans analizi.Değerlendirme.Varyans analizi.Korelasyon analizi.Regresyon teorisi.Regresyon teorisi.Zaman serileri.Kabulde kalite kontrolü.Değerlendirme.

 

AEKON210 Kamu Ekonomisi (3-0)3 AKTS:4
Etkinlikle adalet arasında piyasa ve devlet.Kamu kesiminin büyüklüğü: nasıl ölçülür, neden büyür? devlet-ekonomi ilişkisine dair temel yaklaşımlar.Refah ekonomisi: kriter etkinlik olunca.Refah ekonomisi: toplum tercihleri farklılaşınca kamusal mallar.Kamusal malların finansmanı.Dışsallıklar ve dışsallıkların kamusal çözümleri.Dışsallıkların özel çözüm yolları ve pozitif dışsallıklar.Asimetrik bilgi.Eksik rekabet: monopol ve doğal tekel politik ekonomi.Vergilemenin gelir dağılımı ve etkinlik üzerindeki etkisi.Genel değerlendirme.Genel değerlendirme.

 

AEKON204 Mikro Ekonomi-II (3-0)3 AKTS:5
Piyasalar, tam rekabet.Oligopol.Monopol.Örnekler ve problem çözümleri.Faktör piyasaları.Genel denge ve refah ekonomisi.Dışsallıklar.Örnekler ve problem çözümleri.Kamu malları.Asimetrik bilgi.Örnekler ve problem çözümleri.Hukuk ve ekonomi.Mikro iktisat ve iktisadi kalkınma.

 

AEKON254 Matematiksel Ekonomi-II (3-0)3 AKTS:4
Endekslerin anlamı ve verileri endekslere çevirme.Endekslerin ekonomi uygulamaları.Türev ve türev alma kuralları.Türevin ekonomi uygulamaları.Integral alma kuralları ve integralin ekonomi uygulamaları.Optimizasyon kavramı ve kısıtsız optimizasyon problemleri.Kısıtsız optimizasyon problemleri.Kısıtsız optimizasyon problemleri.Kısıtlı optimizasyon problemleri.Kısıtlı optimizasyon problemleri.Bulanıkmantık.Karar verme ve oyun teorisi.Karar verme ve oyun teorisi.

 

AİŞLT242 Ticaret Hukuku (3-0)3 AKTS:5
Ticaret hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri/ ticaret hukuku düzenlemeleri/ Ticaret hukukunun kaynakları.Ticari işletme kavramı, tanımı, unsurları/ ticari işletmenin yapısı/ ticari işletmenin devri, ticari işletme rehni.Ticari iş kavramı. Adi iş, ticari iş ayrımı/ Ticari iş karinesi/ Ticari iş olmaya bağlanan özel sonuçlar.Ticari iş kavramı. Adi iş, ticari iş ayrımı/ Ticari iş karinesi/ Ticari iş olmaya bağlanan özel sonuçlar.Tacir kavramı/ Gerçek kişi tacir, tüzel kişi tacir ayrımı/ Tacir olmaya bağlanan özel sonuçlar.Ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet, marka.Tacir yardımcıları, ticari mümessil, ticari vekil, acente.Şirket kavramı/ şirketin varlığı için aranan unsurlar/ Şirketlerin tasnifi.Adi şirket, ticaret şirketi ayrımı ve şahıs şirketleri-sermaye şirketleri ayrımı.Adi şirketler, kollektif şirketler, komandit şirketler.Anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler.Kıymetli evrak kavramı/ tanımı ve unsurları/ kıymetli evrakın adi evraktan farkları.Kıymetli evrakın sınıflandırılması/ kambiyo senetlerinin kıymetli evrak türü olması.Poliçe, bono ve çeke dair hükümlerin incelenmesi.

 

AAİİT202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2 AKTS:2
Siyası inkılaplar: saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Atatürk döneminde kurulan ve TBMM’de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılabı ve yeni hukuk düzeni. Eğitim alanındaki inkılaplar. Kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılap hareketleri. Ekonomik alanda inkılaplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası-I (1923 - 1930). . Atatürk dönemi Türk dış politikası-II (1930 - 1938). Atatürk ilkeleri: temel ve bütünleyici ilkeler. Atatürk sonrası Türkiye.

 

V.YARIYIL

 

 AEKON309 Kamu Maliyesi (3-0)3 AKTS:5
Ekonomik sorun ve devletin ekonomideki varlık nedeni. Piyasa ekonomisi ayrımı. Kamu harcamalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. Bütçe işlevleri ve ilkeleri. klasik, PPBS ve sıfır esaslı bütçeleme sistemleri. Türkiye'de bütçeleme süreci. Kamu gelirleri, kamu borçları ve maliye politikasına giriş.

 

AEKON311 Para ve Banka (3-0)3 AKTS:5
Para teorisinin tanımı ve kapsamı. Paranın tanımı ve fonksiyonları. Para arzı ve para talebi. Faiz teorileri. Ödemeler bilançosu ve para miktarı. Para ve milli gelir: aktarım yolları. Türkiye’de finansal kesim: bankalar, tc merkez bankası, mali kurumlar ve diğer mali kuruluşlar. Küreselleşme ve finansal piyasalar. Türk bankacılık kesiminin temel sorunları. Dünyada ve Türkiye’de bankacılık.

 

AEKON351 Ekonometri-I (3-0)3 AKTS:5
Ekonometrinin tanımı, bağımlı ve bağımsız değişken kavramları, değişkenler arasındaki ilişki.En Küçük Kareler yönteminin varsayımları, hata kavramı ve hatayı ortaya çıkaran nedenler.İki değişkenli regresyon analizi, parametre tahminleri.İki değişkenli regresyonda belirlilik katsayısı, korelasyon katsayısı, nokta ve ortalama elastikiyet.İki değişkenli regresyonda aralık tahminleri, tahminin standart hatası ve parametre tahminlerinin standart hatası.İki değişkenli regresyonda hipotez testleri.Çok değişkenli regresyon analizi, parametre tahminlerinin hesaplanması.Çok değişkenli regresyon analizi.Çoklu korelasyon ve belirlilik katsayılarının hesaplanması, parametrelerin topluca anlamlılığı için hipotez testleri.Regresyon modellerinde kullanılan başlıca fonksiyonel biçimler.Otokorelasyon testi.Çoklu doğrusal bağlantı testi.Modele yeni bir bağımsız değişken eklenme gerekliliğin testi.

 

AEKON371 Uluslararası İktisat-I (3-0)3 AKTS:5
Ticaret teorisi ve dış ticaretteki özellikleri, uluslararası ticaret çevresi. İhracatta satış, ödeme ve finansman şekilleri. Ulusal ve uluslararası dış ticaret organizasyonları. Türkiye'de dış ticarete ilişkin mevzuat ve sorunlar.

 

AEKON315 İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0)3 AKTS:5
Genel olarak iktisadi düşünce hakkında.Antik çağda iktisadi düşünce.Orta çağda iktisadi düşünce.Merkantilist iktisadi düşünce.Fizyokratik iktisadi düşünce.Klasik iktisadi düşünce.Değerlendirme.Klâsiklere karsı ilk tepkiler.Marjinalizm.Marjinalizm: Lozan okulu.Neo-klasik iktisadi düşünce.J. m. Keynes ve iktisadi düşüncesi.Monetarizm.Değerlendirme.

 

VI. YARIYIL

 

 AEKON386 Araştırma Metodları (3-0)3 AKTS:5
Ekonomide kullanılan temel sayısal metotlar. Regresyon, korelasyon ve varyans analizi. Olasılık ve olasılık dağılımları. Hipotez testleri. Uygulamalı ekonomik araştırma konuları. Zaman serileri. İstatistik karar teorisi.

 

AEKON352 Ekonometri-II(3-0)3 AKTS:5
Kukla değişkenler. Yapısal değişiklik testi. Mevsimler düzeltme. Zaman-serisi verileri. Regresyon analizlerindeki temel varsayımlarla ilgili problemler.

 

AEKON374 Uluslararası İktisat-II (3-0)3 AKTS:5
Döviz piyasası. Vadeli döviz işlemleri. Kur değişmelerini açıklayan yaklaşımlar. Ödemeler dengesi. Dış dengesizliklerin giderilmesinde izlenen politikalar. Uluslararası sermaye akımları. Uluslararası para sistemi. Krizler ve uluslararası likidite. 

 

AEKON314 Para Politikası (3-0)3 AKTS:5
Ekonomi politikası içinde para politikası. Para politikası araç ve amaçları. Para politikası ve ekonomik istikrar. Para ve maliye politikalarının ekonomik dengeye etkisi. Finansal krizler ve korunma yolları. Türkiye’de uygulanan para politikaları. 

 

AİŞLT362 Mali Tablolar Analizi(3-0)3 AKTS:5
Finansal tablolarla ilgili genel bilgiler ve temel finansal tablolar. Finansal tabloların genel nitelikleri. Finansal tabloların kullanım sınırları. Finansal tabloların düzenlenmesinde esaslar. Bilanço ve gelir tablosu düzenlemeleri. Fon akım tablosu. net çalışma sermayesi tablosu. Nakit akım tablosu. Kar dağıtım tablosu. öz kaynaklar değişim tablosu.

 

VII. YARIYIL

 

AEKON403 Maliye Politikası (3-0)3 AKTS:5
Mali teori ve politikaya giriş. Kamu harcamaları. Bütçe hazırlama tekniği. Vergi ve sübvansiyonlar. Kamu maliyesi ve finansmanı. mali politikalar ve gelir dağılımı.

 

AEKON421 Türkiye Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Milli gelir hesaplarının tarihsel gelişimi. Türkiye'de gelir dağılımı. Kamu maliyesinde gelişmeler. İç ve dış borç analizleri. Tarım ve sanayi sektörlerindeki gelişmeler. KİT'lerin ekonomideki yeri ve özelleştirilmeleri. 1958, 1970 ve 1980 ekonomik istikrar kararları. Ödemeler dengesi politikası. İhracat ve ithalat rejimleri ve dış ticaret politikaları. Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri.

 

VIII. YARIYIL

 

AEKON446 Medeniyet ve İktisat (3-0)3 AKTS:5
İktisat tarihinin doğuşu ve konusu.Tarım devrimi ve sonuçları.İlkçağ ekonomileri.Roma İmparatorluğu.Ticaret ve sanayi, şehirler.Modern Çağ’ın başlarında Avrupa Ekonomisi.Sanayi Devrimi.Sanayi Devrimi’nden sonra nüfus, sosyal ve ekonomik yapı.19. yüzyılda Sanayileşmenin yayılması ve geç endüstrileşen ülkeler.Yirminci yüzyılda Dünya Ekonomisi.I. Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları.Büyük buhran.

AEKON436 İktisat Politikası (3-0)3 AKTS:5
İktisat politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar ve bu amaçlara ulaşmada uygulanabilecek politikalar. Mali politikalar. Parasal politikalar. Harcama kaydırıcı politikalar. Döviz ve dış ticaret politikaları. Gelir ve fiyat politikaları, arz yönetimi politikaları. Borç yönetimi politikaları.

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER DERS İÇERİKLERİ

V.YARIYIL

 

AEKON333 Şehirleşme Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Şehirleşme ekonomisinin alanı. Kentsel yörede alansal yapı teorileri. Kent ekonomi yapısı ve kentsel ekonominin analizi. Başlıca kentsel problemlerin ekonomisi.

 

AEKON319 Turizm Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Turizm ekonomisinin tanımı ve turizm ile ilgili temel kavramlar. Turizm piyasası, turizm arzı, turizm talebi, turizm sektöründe fiyat oluşumu, turizm sektöründe piyasa türleri. Turizmin ekonomik etkileri. Turizmin moneter, reel, ekonomik etkileri. Para operasyonlarının turizme etkileri.

 

AEKON311 Türk İktisat Tarihi (3-0)3 AKTS:5
Osmanlı öncesi (Eski Türklerde ve Selçuklularda) ekonominin esasları. Klasik dönem Osmanlı Ekonomisi, sosyal yapı, toprak sistemi: hukuki-mali esasları. Ticaret hayatı (iç ve dış ticaret düzeni). Sınai hayat (esnaf birlikleri ve narh sistemi). Para siyaseti. Modern zamanlarda (Tanzimat sonrası) ekonomide meydana gelen değişmeler. Milli iktisat devresi (1908-1918). Cumhuriyet ile devralınan iktisadi miras ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenen ekonomi siyaseti.

 

AEKON323 İktisat Sosyolojisi (3-0)3 AKTS:5
Sosyoloji biliminin tanımı ve konusu.Alt dalları ve diğer bilimlerle ilişkisi.Araştırma yöntemleri.Kültür, sosyalleşme.Makro ve mikro sosyoloji.Aile, eğitim.Siyaset.Sosyal sınıflar, tabakalaşma ve sosyal hareketlilik.Sapma ve sosyal kontrol.Sosyal değişme ve toplumsal hareketler.Nüfus ve şehirleşme.Sosyal sorunlar.Medya ve iletişim.

 

VI. YARIYIL

 

AEKON316 Küreselleşme ve Ekonomik Krizler (3-0)3 AKTS:5
Küreselleşmenin niteliği ve boyutları. Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan bankacılık ve döviz krizlerinin örnekleri.

 

AEKON318 Konjonktür Teorileri (3-0)3 AKTS:5
Reel iş çevrimleri kuramı. Tarihi perspektifte iş çevrim kuramının incelenmesi. Seçilmiş makaleler.

 

AEKON330 Çalışma Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
İş piyasaları. Emek arzı ve emek arzını etkileyen faktörler. Kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi. Ücret kavramı ve ücret sistemleri. Ücretlerin belirlenmesi ve ücret belirlemenin yasal ve kurumsal yönleri. işsizlik kavramı, mahiyeti ve türleri. İşsizlik sigortası. İktisadi açıdan toplu iş sözleşmelerinin mahiyeti. Türk İş Yasaları.

 

VII. YARIYIL

 

AEKON463 AB Sektörel Politikaları (3-0)3 AKTS:5
AB ortak tarım - balıkçılık politikası ve yiyecek güvenliği. AB Sanayi politikası. AB ortak ticaret politikası ve gümrük birliği. KOBİ’ler ve endüstri politikaları. AB rekabet politikası ve devlet yardımları. Avrupa entegrasyonunda sermayenin, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve tek pazar uygulaması. AB’de istihdam ve sosyal güvenlik politikaları. AB Merkez Bankası ve para politikası. AB enerji politikaları ve çevrenin korunması. Ulaşım politikası. AB bölgesel politikaları ve az gelişmiş yöreler.

 

AEKON417 Rekabet Teorileri (3-0)3 AKTS:5
Klasik stratejik analiz, stratejik davranış, stratejik yapılanma, stratejik performans.Rekabet kavramının ve olgusunun stratejik boyutları.Regülasyon kavramının ve olgusunun stratejik boyutları ve dinamikleri.Uluslararası rekabet ortamının yarattığı fırsatlar, tehditler ve regülasyon stratejileri.Kamunun yarattığı fırsatlar, tehditler ve firmaların regülasyon stratejileri.Arz, talep ve piyasa koşullarının yarattığı fırsatlar ve tehditlerin rekabet ortamı ve firmaların regülasyon stratejileri üzerine etkileri.Firma yapısından kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları ve firmaların regülasyon modelleri.Piyasa regülasyonu ve piyasa yapısından kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları.Filiyer kavramı, filiyer yapısından kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları.endüstriyel ve tekno-ekonomik yapıdan kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları ve devlet regülasyonunun sınırları.Firma davranışından kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları ve firma regülasyon modelleri.Diğer davranışsal güç ve zafiyet unsurları.Kuruluş aşaması sorunları: zorunlu ve tercihe bağlı regülasyon alanları ve regülasyon gücü.İşleyiş aşaması sorunları, zorunlu ve tercihe dayalı regülasyon alanları ve regülasyon gücü.

 

AEKON451 Yenilik İktisadı (3-0)3 AKTS:5
Yenilik teorisi, yenilik türleri.Yenilik, bilim ve teknoloji ilişkisi.Yenilik ve yenileşmeyi zorunlu hale getiren gelişmeler.Rekabet ve yenilik.Yenilik ekonomisinin yapısal unsurları.Yenilik ekonomisi tanımı, unsurları ve yenilik ekonomisinin iktisat literatüründeki yeri.Yenilik ekonomisinin unsurları: araştırma ve geliştirme sistemleri, mucit-girişimcilik, entelektüel sermaye, firmalar.Girişimcilik ve yenilikçilik.Yenilik ekonomisi ve fikri mülkiyet hakları ilişkisi.Fikri mülkiyet hakki kavramı ve önemi, fikri mülkiyet haklarının kapsamı ve koruma.Yenilik ekonomisi açısından rekabet hukuku ve haksız rekabet.Yenilik için kamu politikaları ve yeniliğin finansmanı.Risk sermayesi ve is melekleri.Yenilik için kamu politikaları, ar-ge teşvikleri ve diğer teşvikler.

 

AEKON447 Türkiye AB İlişkileri (3-0)3 AKTS:5
Dünya ekonomisindeki gelişmeler.Ekonomik Bütünleşmelerin doğuşu ve gelişim süreci.Uluslararası ekonomik birleşmeler.AB oluşum süreci.Türkiye AB ilişkilerinin dünü-bugünü ve geleceği.AB bütünleşmesinin hukuki boyutu.AB yapılanmasının sosyal boyutu.AB’nde bölgesel politikalar.AB ve mali yardımlar.AB’nin ortak pazarla başlayan yapısal dönüşümü.AB kamu maliyesi politikaları.AB ve türkiye ilişkilerinin güncel değerlendirilmesi.

 

AEKON437 Piyasa Analizleri (3-0)3 AKTS:5
Finansal sisteme giriş.Finansal kurumlar.Finansal araçlar.Faizlerin ölçülmesi.Faiz teorileri: ödünç verilebilir fonlar teorisi ve likidite tercihi teorisi.Faizlerin davranışı.Faizlerin vade yapısı teorileri.Borsalar ve etkin piyasalar hipotezi.Finansal yapının iktisadi analizi.Bankacılık ve finansal kurumların yönetimi.Likidite, aktif-pasif ve sermaye yeterliliği yönetimi.Finansal yenilikler ve bankacılık sektörü: bankacılık sektöründe rekabet.Finansal yenilikler ve bankacılık sektörü: bankacılık sektöründe rekabet.Değerlendirme.

 

AEKON431 Dünya Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Dünya ekonomisinde 1970 sonrasında enflasyon ve ödemeler güçlüğü çeken ülkelerin analizi. İsrail, Latin Amerika ülkelerinden örnekler (Arjantin,Brezilya, Meksika, Şili, Bolivya).Doğu Avrupa ülkelerinden (Arnavutluk, Macaristan) incelenmesi ve Polonya ile Doğu Avrupa ülkelerinin karşılaştırması. Çin ekonomisinin Türkiye üzerindeki etkisi.

 

AEKON483 Türk Vergi Sistemi (3-0)3 AKTS:5
Vergilemenin ana prensipleri ve vergi tekniği. Türk vergi sistemine giriş. Gelir, Servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler. Rasyonel bir vergi sisteminin temel unsurları.

 

AEKON433 Mesleki İngilizce-I (3-0)3 AKTS:5
Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları. Çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları. Cümle çeviri ve analiz örnekleri. İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları. Çeşitli metin çevirileri.

VIII. YARIYIL

AEKON444 Endüstri İlişkileri (3-0)3 AKTS:5
Modern endüstri toplumunun doğuşu. Endüstri ilişkilerinin kuramsal çerçevesi ve sorunları. Endüstri ilişkileri ve sendikacılık. otomasyonun endüstri ilişkilerine etkisi. Türkiye’de endüstri ilişkilerinin yasal çerçevesi. Türkiye’de sendikacılık ve toplu pazarlık uygulamaları.

AEKON474 Kambiyo ve Dış Ticaret İşlemleri (3-0)3 AKTS:5
Dış ticaretteki riskler ve ödeme şekilleri. ithalat, ihracat, kambiyo ve gümrük mevzuatı ve uygulamaları.

AEKON432 Uluslararası Mali Kurumlar (3-0)3 AKTS:5
EU, EFTA, NAFTA, LAFTA, APEC, OPEC, BENELUX, KEIP, ISEDAK, ECO gibi bölgesel ekonomik ve ticari bütünleşmelerin serbest ticarete etkileri.Uluslararası ekonomik kuruluşların IMF, IBRD, WTO, OECD ve EU gibi örneklerle açıklanması.

AEKON412 Kalkınma Ekonomisi (3-0)3 AKTS:5
Büyüme ve Kalkınma Kavramları. Büyüme teorileri. Kalkınma ve azgelişmişlik. Kalkınma-sermaye birikimi ve teknoloji ilişkileri. Kalkınmanın finansmanı. Beşeri sermaye, kaynak dağılımı, kalkınma ve sanayileşme stratejileri. Sürdürülebilir kalkınma.

AEKON434 Mesleki İngilizce-II (3-0)3 AKTS:5
Ekonomi konularında İngilizce okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi. Okuma parçalarının ve temel bazı metinlerin Türkçe çevirilerinin işlenmesi.

AEKON402 Güncel Ekonomik Sorunlar (3-0)3 AKTS:5
Ülkelerde finansal ve politik krizlere yol açan işsizlik; enflasyon, dış ticaret açığı, vb. ekonomik problemlerin analizi. Sınıf içi tartışmalar ve öğrenci katkıları vasıtasıyla bu konulara ilişkin politikalar geliştirilmesi.