EL-BAB, AZEZ VE AFRİN'DEKİ FAKÜLTELER İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foreign_app/

Kayıt Tarihi: 5-7 Ekim 2019

El-bab'daki Bölümler için Kayıt Adresi: EL-BAB İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Azez'deki Bölümler için Kayıt Adresi: AZEZ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Afrin 'deki Bölümler için Kayıt Adresi: AFRİN EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kayıt için gerekli evraklar:

  1. Lise Diploması, aslının sunulması gerekmektedir. İngilizce ya da Türkçe dilinde olmayan diplomaların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır.
  2. Diploma Denklik Belgesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınır.
  3. Not Durumu Belgesi (transkript), öğrencilerin, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin onaylı fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş ve resmi makamlarca onaylanmış fotokopisinin de transkriptle birlikte sunulması gerekmektedir.
  4. Sınav Sonuç Belgesi, başvuruda sunulmuş olan belgenin aslı sunulmalıdır.
  5. Vesikalık fotoğraf (8 adet), son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi kabul edilmez.
  6. Pasaport/Kimlik Fotokopisi, Türkçe ye da İngilizce dilinde olmalıdır. Bu dillerin dışındaki evrakların, noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı tercümesi sunulmalıdır.
  7. Çift Uyruklu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçtiklerine dair çift uyruklu olduğunu belgeleyen nüfus müdürlüklerinden alınacak “Ayrıntılı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi (Vukuatlı nüfus kayıt örneği kabul edilmeyecektir.) sunması gerekmektedir. Vatandaşlığa geçtiğine dair bu belgeyi resmen sunamayan öğrenci kayıt olamaz.
  8. Mavi kart ile kayıt yaptıracak adayların, mavi kartlarının aslını ve fotokopisini sunmalıdır.
  9. Öğrenim ücretinin ödendiğini belgeleyen dekont ya da bankadan alınmış olan resmi dekontun kayıt esnasında sunulması gerekmektedir.

Ücret bilgileri ektedir. Eksik evrak ile kayıt alınmamaktadır.

 

Doküman/Dosya
elbab-azez-afrin12840.pdf
el-bab12840.pdf